Yrjö Hakanen

Suomen kommunistisen puolueen johto uudistuu kuukauden kuluttua pidettävässä edustajakokouksessa. Nykyinen puheenjohtaja Yrjö Hakanen ilmoitti jo syksyllä, että on aika valita uusi puheenjohtaja. Poliittista toimintaa hän ei ole jättämässä vaan jatkaa muun muassa Helsingin kaupunginvaltuutettuna.

Myöskään varapuheenjohtaja Lena Huldén ei jatka tässä tehtävässä. Muihinkin johtotehtäviin, keskuskomiteaan ja poliittiseen toimikuntaan, on ehdolla monia uusia kasvoja.

Keskustelua puoluejohdon valinnoista on käyty talven ja kevään mittaan puoluejärjestöjen tapaamisissa. Esityksiä valmistelemaan koottiin jo marraskuussa työryhmä SKP:n piirijärjestöjen valitsemista edustajista.

Uusia nimiä johtoon

SKP:n Tampereen piirikokous esittää, että pääsihteeri Juha-Pekka Väisänen (46 vuotta) Helsingistä valitaan puolueen puheenjohtajaksi. Yhdeksi varapuheenjohtajista piirikokous ehdottaa valittavaksi nokialainen asentaja Pauli Schadrin (58).

Aiemmissa keskusteluissa mahdollisena puheenjohtajaehdokkaana esillä olleista nimistä on muun muassa kaupunginvaltuutettu, professori Jari Heinonen ilmoittanut, että ei ole työn ja muiden tehtävien takia käytettävissä.

Varapuheenjohtajia koskevaan keskusteluun nousi ehdotuksia myös Jyväskylän piirikokouksesta. Se ehdottaa, että varapuheenjohtajaksi valitaan nykyisen poliittisen toimikunnan jäsen, psykologi Emmi Tuomi (35) ja Kommunistisen nuorisoliiton puheenjohtajana tähän kevääseen asti toiminut Heikki Ketoharju (24).

Nykyään SKP:llä on yksi varapuheenjohtaja, mutta sääntöjä ollaan muuttamassa niin, että jatkossa voidaan valita 1 – 3 varapuheenjohtajaa.

Kollektiivisuus ja työnjako

Edustajakokousten välisenä aikana puolueen ylin päättävä elin on keskuskomitea. Siihen valitaan 30 – 50 jäsentä. Keskuskomitea valitsee keskuudestaan poliittisen toimikunnan.

Tähän mennessä on puoluejärjestöiltä tullut jo lähes 70 ehdotusta keskuskomitean jäseniksi. Valmistelevissa keskusteluissa on korostettu kollektiivista johtotyötä ja työnjakoa, jossa keskuskomitean jäsenet ovat muutakin kuin vain piiriensä edustajia. Valmisteleva työryhmä on pitänyt tärkeänä valinnoissa myös sukupuolten välistä tasa-arvoa, nuorten osuutta sekä yhteyksiä ay-liikkeen ja kansalaisliikkeiden kamppailuihin.

Keskustelu johdon valinnoista jatkuu puoluejärjestöissä ja lähiviikkoina pidettävissä piirikomiteoiden ja alueelta valittujen puoluekokousedustajien tapaamisissa. Niissä otetaan kantaa myös valmisteluihin poliittisiin asiakirjoihin ja tehdään aloitteita edustajakokoukselle.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.