Kalan terveyttä hoidetaan

Toimialan ammatilliset edunvalvontajärjestöt Suomen Kalankasvattajaliitto ry, Suomen Ammattikalastajaliitto, Suomen Kalakauppiasliitto, Elintarviketeollisuusliitto /Kalateollisuusyhdistys ry, Kalamiehet ry, Kalatalouden Keskusliitto, Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry, Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ja Ålands Fiskodlarförening r.f. vastustavat yhtenäisesti koulutuspoliittista ratkaisua, jossa luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinnon, iktyonomin, tutkinnon suorittaminen lakkautetaan Suomessa.

Luonnonvara- ja ympäristöalan ammattikorkeakoulututkinnoista ja tutkintonimikkeistä iktyonomi (AMK) on ainoa tutkinto, joka on poistettu ammattikorkeakoululain uudistuksessa.

Viimeiset iktyonomiopiskelijat aloittivat Turun ammattikorkeakoulussa syksyllä 2012. Tänä keväänä opetus- ja kulttuuriministeriö poisti hallituksen esityksestä ammattikorkeakoululaiksi (HE 9/2013 vp) koulutusvastuualueista iktyonomin tutkinnon eli ns. kalatalousinsinöörin tutkinto lakkautetaan. Syyksi tähän on esitetty se, että Turun ammattikorkeakoulu ei uudistanut ko. koulutuksen tutkintotoimilupaa. Se, että em. taho ei järjestä koulutusta, ei riitä toimialan ammatillisten edunvalvontajärjestöjen mielestä perusteeksi lakkauttaa tutkinto ja tutkintonimike.

Ammattikorkeakoulutasoista koulutusta tarvitaan elinkeinosektorilla laajasti. Viimeaikainen keskustelu luonnonvarojen, etenkin kalan, taloudellisesta hyödyntämisestä osoittaa eri intressiryhmien valtavan kiinnostuksen kalaa kohtaan. Koulutusta siis tarvitaan, sillä se antaa tiedon siitä, miten luonnonvaratalouden resursseja tulee kestävästi käyttää sekä luo pohjan eri intressitahojen yhteiselle ymmärrykselle.

Edunvalvontajärjestöt esittivät sivistyslakivaliokunnalle ja opetus- ja kulttuuriministeriölle huhtikuussa 2013 toimitetussa kannanotossa, että hallituksen esitykseen ammattikorkeakoululaiksi palautetaan sieltä poistettu iktyonomin tutkinto ja tutkintonimike. Mikäli tutkintonimikettä ei palauteta, mikään taho ei tulevaisuudessa voi järjestää iktyonomin tutkintoon johtavaa ammattikorkeakoulutasoista koulutusta.

http://www.kalankasvatus.fi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.