Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma

Puhemies Eero Heinäluoma kertoi Suomen eduskunnan antavan vahvan tukensa YK:lle ja sen rauhanturvatoiminnalle, kun Heinäluoma tapasi YK:N pääsihteerin Ban Ki-moonin New Yorkissa maanantaina.

Keskustelujen pääaiheita olivat muun muassa Suomen ja YK:n yhteistyö, Syyrian tilanne sekä ilmastonmuutos. Pääsihteeri Ban Ki-moon kiitti Suomea tuesta YK:lle sekä Suomen panostuksista rauhanturvaamiseen. Puhemies Heinäluoma totesi eduskunnan antavan vahvan tukensa YK:lle ja myös Suomen osallistumiselle YK-johtoisiin rauhanturvaoperaatioihin.

Yhteisenä toiveena keskusteluissa lausuttiin Syyrian kriisin nopea ratkaisu sekä Geneven neuvottelujen pikainen uudelleenkäynnistyminen. Ilmastonmuutokseen vastaamista pidettiin keskustelussa kaikkien maanosiin ja maiden yhteisenä haasteena. Heinäluoma kertoi, että Suomi on sitoutunut täyttämään yhdessä asetetut tavoitteet ja että Suomi toivoo kaikkien maiden sitoutuvan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.

Apulaispääsihteeri Edmond Mulet’n tapaamisessa käytiin läpi YK:n rauhanturvaoperaatioiden tilanne kokonaisuudessaan. Keskustelussa korostuivat erityisesti Afganistaniin ja Maliin liittyvät kysymykset.

Heinäluoma käytti myös puheenvuoron korkean tason ihmiskaupan vastaisessa kokouksessa. Heinäluoma totesi Suomen ottavan ihmiskaupan vastaisen toiminnan tosissaan ja tekevän kaikkensa, jotta ihmiskauppaan syyllistyvät saadaan kiinni ja tuomiolle oikeudessa.

Lisäksi puhemies tapasi New Yorkissa asuvan suomalaisyhteisön edustajia.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.