STTK:n puheenjohtaja Mikko Mäenpää

Kehittyvien maiden panostus koulutukseen parantaa niiden kilpailukykyä tuote- ja kehitystoiminnan alalla. Tämä haastaa myös Suomen, ja tuotteiden valmistuksen siirtymisen lisäksi myös TKI -toiminnan valuminen ulkomaille on uhkana Suomen työllisyydelle.

Yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja työelämän kesken lisättävä

Ammattikorkeakoulujen TKI -toimintaa arvioitiin kansainvälisen arviointiryhmän toimesta reilu vuosi sitten. Arvioinnin mukaan perusasiat ovat kunnossa, mutta arviointiryhmä nosti esille myös runsaasti kehittämiskohteita.

–          Ammattikorkeakoulujen TKI -toiminnan kärki tulisi olla työpaikkojen valmentamisessa ja tukemisessa. Innovaatiotoiminnan ulkoistaminen työyhteisöistä ammattikorkeakouluille kantaa harvoin hedelmää, vaan tarvitaan yhteistyötä työelämän ja ammattikorkeakoulujen kesken, STTK:n puheenjohtaja Mäenpää korostaa.

–          TKI -toiminta tulisi siirtää strategioista ja juhlapuheista entistä vahvemmin opetukseen. Ammattikorkeakoulujen profiloituminen tässä asiassa on erittäin tärkeää ja tämä työ vaatii pitkäjänteistä toimintaa, Mäenpää jatkaa.

Ammattikorkeakouluilla on suuri rooli uuden luomisessa työpaikoilla. Innovaatioita syntyy varmasti myös ammattikorkeakoulujen omassa toiminnassa, mutta suurin ja vaikuttavin tapa on antaa ammattikorkeakouluista valmistuville valmiudet olla oman alansa kehittäjiä työelämässä.

Innovointi koko työyhteisössä edellyttää oikeudenmukaista palkkausta

Uusien tuotantotapojen ja tuotteiden innovointi ei ole pelkästään akateemisesti koulutettujen etuoikeus vaan sitä tulee tapahtua työpaikoilla laajasti.

–          Yksi avain innovaatioiden syntyyn työpaikoilla on oikeudenmukainen palkkaus, joka huomioi kaikki työyhteisön jäsenet. Palkitseminen on yksi avain innovaatioiden aikaansaamiseksi. Yksilöitä pitää palkita onnistumisista, mutta innovaatiot tarvitsevat tuekseen toimivan työyhteisön, jota ei pidä unohtaa. Yhteisön palkitseminen kannustaa myös yksilöitä kehittämään osaamistaan ja sitä kautta koko työyhteisöään, Mäenpää korostaa.

STTK:n puheenjohtaja Mikko Mäenpää puhui tänään AMK-päivillä Turussa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.