Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 14.5.2013 ratkaisunsa Kreikan vakuussopimukseen liittyvien asiakirjojen julkisuudesta. Päätöksen mukaan valtiovarainministeriöllä on lakiin perustuva oikeus pitää salassa vain Suomen sopimuskumppaneina olevien pankkien tunnistetiedot. Ministeriöllä on velvollisuus antaa tieto sopimusasiakirjojen muusta sisällöstä.

Ministeriö on nyt julkaissut puuttuvat tiedot.

Kreikan vakuussopimukseen liittyvät asiakirjat

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.