Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n käynnistämä työtaistelu Porin itäisen alueen kunnossapidon ulkoistamista vastaan on torstaina laajentunut koskemaan koulujen ja päiväkotien ruokapalvelua. Torstaina ja perjantaina lakossa on nyt myös 15 Cygnaeuksen keskuskeittiön työntekijää.

Saman JHL-yhdistyksen jäseninä keskuskeittiön työntekijät tukevat kunnossapidon työntekijöitä, sillä kaupungin palvelujen kehittäminen omana työnä on yhteinen asia. Näin myös huoli palvelutoimintojen ulkoistamisesta on yhteinen.

Keskuskeittiön työntekijöiden osallistuminen lakkoon on nostattanut kohun päiväkotilasten ja koululaisten lounaan saatavuudesta. JHL pahoittelee työtaistelusta aiheutuvaa haittaa tilanteessa, johon on jouduttu puutteellisen ja tuloksettoman yhteistoimintamenettelyn seurauksena. Näin liitto on pakotettu turvautumaan järeään keinoon tullakseen kuulluksi kaupungin omaa toimintaa kehitettäessä.

Cygnaeuksen keskuskeittiön JHL:läisten osallistuminen työtaisteluun on tuonut näkyviin paitsi julkisen ruokapalvelun tärkeyden, myös laitoskeittiöissä toimivan ammattitaitoisen, kaupungin oman henkilöstön merkityksen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.