Valtioneuvosto on tänään antanut eduskunnalle kirjelmän ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin lainvalvontayhteistyö- ja koulutusvirasto Europolin perustamisesta. Uusi virasto korvaisi nykyisen Euroopan poliisiviraston Europolin ja Euroopan poliisiakatemian CEPOL:n.

Europolista tulisi lainvalvontaviranomaisten välinen tiedonvaihtokeskus, jonka uusia tehtäviä olisivat muun muassa CEPOL:n nykyiset, lainvalvontaviranomaisten koulutukseen liittyvät tehtävät.

Tavoitteena on tehostaa Europolin eli Euroopan lainvalvontaviraston toimintaa muun muassa tietojen keräämisessä ja analysoinnissa sekä näiden analyysien jakamisessa jäsenvaltioiden välillä. Näin Europol voisi tarjota kansallisille lainvalvontaviranomaisille konkreettisempaa ja kohdennetumpaa tukea rajat ylittävässä yhteistyössä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.