Tullin rikostorjunnan esitutkinta puolustustarvikkeiden maastavientirikoksesta ja säännöstelyrikoksesta jatkuu edelleen. Esitutkinnan kohteena on panssarivaunun osia sisältänyt kuljetus, joka purettiin 8.1.2013 Vuosaaren satamaan Finnlines-varustamon M/S Finnsun -aluksesta.

Tullin esitutkintaa on jatkettu henkilöiden kuulusteluilla sekä kansainvälisillä virka- ja oikeusavuilla. Esitutkinnan aikana on tähän mennessä kuultu rikoksesta epäiltynä yhteensä kymmentä henkilöä – neljää M/S Finnsun -aluksen laivapäällystöön kuuluvaa henkilöä sekä kuutta Finnlinesin toimistohenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä. Kaikki epäillyn asemassa kuullut ovat Suomen kansalaisia. Esitutkinnassa on lisäksi kuultu todistajina neljää henkilöä. Ketään ei ole tapaukseen liittyen ollut kiinniotettuna tai pidätettynä. Venäjältä Suomen kautta Keski-Eurooppaan ja edelleen Syyriaan matkalla olleet panssarivaunun osat ovat edelleen takavarikoituna.

Tutkinnallisista syistä sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain salassapitosäännöksistä johtuen ei tavaran lähettäjää tai vastaanottajaa voida tarkemmin kommentoida.

Tapauksen esitutkinta pyritään saattamaan loppuun syksyn 2013 aikana. Asiaan liittyvästä tiedottamisesta vastaa Tullin rikostorjunta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.