Eduskuntapuolueiden puoluesihteerit ryhtyvät selvittämään edellytyksiä kunnallisvaalien äänioikeusikärajan laskemiselle 16 vuoteen. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi on ilahtunut siitä, että kysymys nuorten äänioikeudesta nousee jälleen poliittiseen keskusteluun ja todelliseksi vaihtoehdoksi.

Allianssi muistuttaa, että jo edellisellä vaalikaudella tehtiin kattavat selvitykset 16-17-vuotiaiden äänioikeudesta. Suurin osa selvitystä kommentoineista järjestöistä kannatti ikärajan laskemista kunnallisvaaleissa. Allianssi on selvittänyt myös nuorten omia näkemyksiä äänestysiästä eri yhteyksissä.

– Selvityksistä on edettävä rohkeasti päätöksiin. Nuorille itselleen on annettava mahdollisuus näyttää, miten he äänioikeuttaan käyttävät, sanoo Allianssin puheenjohtaja Hanna-Mari Manninen.

Äänioikeuden laajentamisessa on kyse demokratian vahvistamisesta. 16-17-vuotiailla on paljon yhteiskunnallisia näkemyksiä ja runsaasti tietoa yhteiskunnasta ja omasta elinympäristöstään. 16-17 -vuotiailla on myös paljon muita lakimääräisiä oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka rinnastuvat äänioikeuteen. Juridisia esteitä äänestysiän laskulle ei ole, eikä muutos edellytä vaalikelpoisuuden muuttamista.

Allianssi vaatii asian edistämistä ripeästi, koska mahdollinen päätös äänestysiän laskemisesta edellyttää perustuslain säätämisjärjestystä. Konkreettinen tavoite voitaisiin asettaa vuoden 2016 kunnallisvaaleihin. Kirkollisvaaleissa 16-vuotiaat äänestivät ensimmäistä kertaa vuonna 2010. 16-vuotiaat ovat käyttäneet äänioikeuttaan Euroopan maista mm. Itävallassa, Saksassa ja Norjassa.

Allianssin mukaan äänestysikärajan laskemisessa on kyse poliittisesta uskalluksesta ja siitä, että nuorten osallisuuden merkitys ja demokratiavajeen olemassaolo tunnustetaan. Vuosikymmenten saatossa äänestysikärajat ovat laskeneet. Vanheneva yhteiskunta tarvitsee nyt nuoria, aktiivisia kansalaisia ehkä enemmän kuin koskaan. Kaikki keinot kannustaa nuoria yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen on otettava käyttöön. Nuorten äänestämistä on tuettava kehittämällä myös koulujen demokratiakasvatusta.

Allianssi julkaisu (pdf) “16 syytä alentaa äänestysikärajaa” löytyy osoitteestahttp://www.alli.fi/binary/file/-/id/665/fid/836/

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on 116 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä. www.alli.fi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.