Honkaharjun toimintakeskuksen yhteyteen on avattu lähiliikuntapaikka Onninpolku. Se mahdollistaa kuntalaisille turvallisen ja esteettömän liikkumisen kauniissa ja innostavassa ympäristössä palvelujen läheisyydessä. Lisäksi siellä voi nauttia monipuolisista perinnekasveista, ruokkia lintuja, keinua, seurustella, seurata lasten leikkiä sille varatulla alueella.

Honkaharjun toimintakeskuksen piha-alueen kehittäminen nousi ajankohtaiseksi peruskorjauksen yhteydessä. Varsinainen aloite asian eteenpäin viemiseksi tuli vuoden 2011 alussa kuntalaisilta, tarve saada ikäihmisille sopivia liikunta-paikkoja oli huomattu. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tehtiin aloite ”kärrylenkkipolun” saamiseksi Honkaharjun piha-alueelle.

Suunnitteluvaiheessa järjestettiin tilaisuuksia, joissa alueen asukkaat ja omaiset saivat tuoda esiin tarpeita ja asioita, joita he pitivät tärkeinä suunniteltavalle piha-alueelle. Tulevat käyttäjät osallistuivat alueen suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa. Kun asukkaat ja heidän omaisensa ovat itse aktiivisesti osallistuneet ja voineet vaikuttaa suunnitelman laatimiseen, tulee lähiliikuntapaikasta varmemmin heidän tarpeidensa mukainen ja he käyttävät sitä jatkossa.

Rakentamiseen saatiin myös avustusta Pohjanmaan ELY-keskukselta, etusijalla olivat laajoja käyttäjäryhmiä palvelevat liikuntapaikat, jotka edistävät aktiiviseen ja säännöllisen liikuntaharrastuksen syntymistä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.