OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kuvassa Ruotsinsalmen taisteluissa 1789–1790 kaatuneiden venäläisten merimiesten muistomerkki Kuusisen saaressa Kotkassa. Kuvaaja: Kerttu Vali/ Victoria Media

Kotkan kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina (2.9.) kaupungin ensi vuoden talousarviokehyksen. Kaupungin ja sen liikelaitosten yhteenlasketuksi toimintakatetavoitteeksi asetettiin 282,0 miljoonaa euroa, joka toteutuessaan tarkoittaisi kaupungin osalta sitä, että ensi vuoden tulos olisi +2,4 miljoonaa euroa.

Kuluvan vuoden ennusteeseen nähden toimintakate nousisi ainoastaan 0,6 prosenttia. Ensi vuoden investointiohjelma on valmisteltu sille tasolle, että nettoinvestoinnit jäävät 18 miljoonaan euroon. Investointisuunnitelma vuosille 2014-2018 sopeutetaan kaupungin kokonaistarkastelussa vuosikatteen eli tulorahoituksen suuruiseksi. Näin päästään tilanteeseen, jossa velkamäärää ei kasvateta.

Talousarvion valmistelu etenee nyt niin, että toimielinten euromääräiset talousarvioehdotukset valmistuvat 27.9. mennessä.  Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus julkistetaan 21. lokakuuta ja kaupunginhallitus käsittelee ehdotusta 21. ja 28.10.
Valtuusto hyväksyy ensi vuoden talousarvion ja veroprosentit 11. marraskuuta.

Tarkastussääntö
valtuuston käsittelyyn

Kaupunginhallitus päätti lähettää uuden tarkastussäännön kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.  Tarkastussäännössä mainitaan mm. tarkastuspäällikön asemasta ja valtuuksista, että sisäisen tarkastuksen johtajana toimiva tarkastuspäällikkö on toiminnallisesti kaupunginjohtajan alaisuudessa. Sisäisen tarkastuksen organisaatioasema määritellään kaupunginhallituksen hyväksymässä konsernipalvelujen toimintasäännössä. Sisäisellä tarkastuksella on oikeus saada tarkastustehtäväänsä varten tarpeelliset tiedot ja asiakirjat. Lisäksi sisäinen tarkastus on oikeutettu saamaan kaupungin muilta organisaatioyksiköiltä tehtäviensä hoitamisen kannalta tarpeellista apua.
Kaupunginhallitus vahvistaa sisäisen tarkastuksen toimintasäännön.

Tarkastusraportti
uudelleen valmisteltavaksi

Kaupunginhallitus käsitteli myös tarkastuspäällikkö Ritva Kiiskin laatimaa tarkastusraporttia, joka koskee kaupungin ylimmän johdon luottokorttilasku- ja matkalaskutarkastusta vuodelta 2012. Hallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi seuraavaan hallituksen kokoukseen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.