993213253652635615362

Viransuon turvetuotannon likaamia lumpeita Mikkelissä. Kuva: Berndt Hannelius

Suomen luonnonsuojeluliitto pyysi maastossa liikkuvia aktiivejaan tarkkailemaan turpeenkaivuualueiden vesistöpäästöjä. Paljastui, että turvesoiden päästöistä jopa pääosa päätyy vesistöihin ohi mittaus- ja puhdistusjärjestelmien.

Maastossa päästötilanteita valokuvattiin ja verrattiin lupapäätöksiin. Erityisesti dokumentoitiin tilanteita, joissa turvepäästöt menevät ohi puhdistusjärjestelmien ja mittauspisteiden. Tarkkailukohteita oli yhteensä 26.

On arvioitu, että noin 90 prosenttia koko vuoden päästöistä päätyy vesistöihin tulvien aikana. Turpeenkaivuussa kuoritaan kerralla laajoja pinta-aloja suota kasvipeitteettömäksi. Silloin sade- ja sulamisvesien kuljettamaa hienojakoista orgaanista kiintoainetta on erittäin vaikea pysäyttää. Suomessa on kiistelty, saadaanko nämä haitat poistettua turvesoiden vesienpuhdistuksessa ja sisältyvätkö päästöt turvesoiden tarkkailuraportteihin.

Luonnonsuojeluliiton selvityksessä osoittautui, että tilastot eivät sisällä suurinta osaa turvesoiden päästöistä lainkaan. Jätevedet kulkevat tulvissa yleisesti mittauspisteiden ohi. Tarkkaillut turpeenkaivuualueet löytyvät osoitteesta www.sll.fi/turpeenkaivuunvesistohaitat.

Puhdistusjärjestelmien ohi tulvissa karkaavat päästöt puuttuvat Suomen soille lasketuista päästöjen keskiarvoista. Viranomaiset myöntävät näiden ominaiskuormituslukujen perusteella lupia turpeenkaivuuseen.

Luonnonsuojeluliiton mielestä ympäristöviranomaisten tulisi tehdä tarkemmat riippumattomat selvitykset tilanteesta. Tulosten perusteella ympäristöministeriön tulee uudistaa päästöjen laskentaperusteet todellisuutta vastaaviksi.

”Ominaiskuormituslukuihin perustuvat päästöarviot ovat olleet Suomessa pitkään vääriä. Ne ovat lähtöoletuksena turvesoiden päästölaskennassa, jopa tieteellisessä kirjallisuudessa, viranomaisten ohjeissa ja raporteissa. Virhe pitäisi oikaista pikaisesti”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava.

Turpeen noston aloittaminen ojittamattomalla suolla aiheuttaa eniten haittoja vesistöille, ilmastolle ja luonnon monimuotoisuudelle.

”Ympäristönsuojelulakiin suunniteltu luonnonarvopykälä olisi todella tarpeen. Se estäisi turvepäästöt ja ojittamattomien soiden pilaamisen”, Sulkava muistuttaa.

Suomen luonnonsuojeluliiton tarkkailemat turvetuotantoalueet:
www.sll.fi/turpeenkaivuunvesistohaitat

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.