SE_lapset_skaalattu

Tehtaan työntekijöiden palkat eivät aina riitä elämiseen ja osa työntekijöistä asuu alkeellisissa oloissa

Finnwatchin tutkimus osoittaa, että Stora Enson Intian Chennaissa sijaitsevan pakkaustehtaan Stora Enso Inpacin työoloissa on vielä paljon kehitettävää. Merkittävimmät ongelmat liittyvät palkkaukseen ja työturvallisuuteen.

Stora Enso Inpac maksaa alimmissa palkkaluokissa työskenteleville työntekijöilleen elämiseen riittämätöntä palkkaa. Alimpaan kategoriaan kuuluvat työntekijät saavat vain 5 500 rupian, eli noin 60 euron kuukausipalkkaa.

– Palkalla on vaikeaa tulla toimeen. Monet työntekijät asuvat alkeellisissa oloissa ilman riittävää sanitaatiota, kertoo Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala.

Myös työturvallisuudessa on parannettavaa. Tutkimushetkellä työntekijät työskentelivät jopa 35 asteen lämpötilassa.

Haastatellut työntekijät valittivat voimakkaasta kemikaalien hajusta, eivätkä he olleet tietoisia tehtaan lakisääteisestä työturvallisuuskomiteasta. Tutkimuksessa löydettiin muitakin ongelmia.

– Määräaikaisten työntekijöiden työsuhteiden ehdot rikkovat yrityksen omaa henkilöstöohjeistoa. Tehtaan virallinen ohjesääntö rajoittaa ammattiyhdistystoimintaa sekä velvoittaa työntekijöitä tekemään ylitöitä, Vartiala kertoo.

Kastisyrjinnän kohteena olevien dalitien ja naisten aseman parantamisen eteen ei ollut tehtaalla tehty aktiivisia toimenpiteitä. Finnwatch muistuttaa, että nämä ovat Intialle tyypillisiä ihmisoikeusongelmia.

Stora Enso kertoo panostavansa ihmisoikeuksien kunnioittamiseen kaikessa toiminnassaan. Yhtiön itselleen asettama tarkoitus on “toimia ihmisten ja planeetan hyväksi”. Stora Enson suurin omistaja on Suomen valtio.

– Jotta Stora Enson lupaukset kohtaisivat todellisuuden, odotamme yritykseltä aktiivisempia toimia työntekijöiden oikeuksien parantamiseksi, Vartiala toteaa.

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin Finnwatchilta tilaama tutkimus ei anna yritykselle kuitenkaan vain risuja. Raportin mukaan Stora Enson tehtaalla on toteutettu myös monia työntekijöiden oikeuksia kunnioittavia parannuksia.

– Yritys on onnistunut alentamaan työtapaturmien määrää ja tunnustanut tehtaalla toimivan ammattiliiton. Stora Enso käynnisti raporttimme seurauksena myös lukuisia parannustoimenpiteitä.

Finnwatch kiittää Stora Ensoa avoimuudesta tutkimusprosessin aikana, vaikka arvosteleekin yritystä siitä, että Intian tehtaan haasteista ei ole mainittu yrityksen yritysvastuuraportoinnissa.

Toimia tarvitaan myös suomalaisilta päättäjiltä.

– Yritykset tulee velvoittaa suorittamaan kunnianhimoisia ihmisoikeusriskien arviointeja aina riskimaissa toimiessaan. Ihmisoikeusongelmiin tulee puuttua tehokkaasti jo ennen kuin ongelmat nostetaan vahtikoirien toimesta julkisuuteen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.