Pyöräteline

Kuvituskuvaa. Kuvien polkupyörät ei ole varastettu

Poliisi on selvittänyt kuluneen kesän aikana useita polkupyöriin kohdistuneita varkaussarjoja. Anastukset ovat tapahtuneet toukokuun ja elokuun välisenä aikana pääasiassa Oulussa. Esitutkinnassa on pystytty selvittämään yhteensä noin 130 polkupyörävarkautta ja niiden tekijöiksi 15 henkilöä, jotka ovat olleet kiinniotettuina tai pidätettyinä. Tekijät ovat olleet aikaisemman rikoshistorian vuoksi poliisin tuntemia tekijöitä ja usean henkilön kohdalla anastuksiin on liittynyt oman huumausainekäytön rahoittaminen.

Valtaosan anastetuista polkupyöristä tekijät ovat myyneet eteenpäin internetin myyntipalstojen kautta. Poliisi on saanut takavarikkoon tutkinnan aikana noin 20 anastettua polkupyörää.

Polkupyörävarkauksien tutkinnan aikana on tehty havaintoja siitä, että kansalaiset eivät ilmoita läheskään kaikista polkupyöriin kohdistuneista anastuksista poliisille, joka on taas osaltaan vaikeuttanut takavarikossa olevien polkupyörien palauttamista oikeille omistajille.

Poliisi toivoisi polkupyörän omistajien lisäksi merkitsevät pyöriensä tunnistenumerot ylös paremmin tai valokuvaavansa pyörät. Tällöin anastustapauksissa poliisin haltuun tulevat polkupyörät löytäisivät varmemmin oikean omistajan.

Yhtenä ongelmana ja osaltaan polkupyörävarkauksia “ruokkivana ilmiönä” poliisi näkee anastetun omaisuuden helpon jälleenmyynnin. Kun on ostamassa yksityiseltä henkilöltä esim. käytettyä polkupyörää, niin ostajan kannattaa varmistua tuotteen laillisuudesta. Viitteitä anastetun omaisuuden myymiseen ovat mm. epämääräiset myyntiolosuhteet, erityisen halpa hinta ja useiden pyörien yhtäaikainen kauppaaminen.

Tietoisesti tai tuottamuksellisesti anastettua omaisuutta ostavaan henkilöön voidaan soveltaa rikoslain 32 luvussa mainittuja kätkemisrikossäännöksiä. Vaikka ostaja on hankkinut omaisuuden vilpittömässä mielessä, menettää hän anastetuksi paljastuneen omaisuuden alkuperäiselle omistajalle vastikkeetta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.