Kansalaisjärjestö Finnwatch on tänään julkaissut yhteistyössä ruotsalaisen Swedwatchin kanssa raportin, jossa käsitellään Stora Enso Inpac Delta Indian vastuullisuutta. Finnwatch tutki Chennain tehdasta keväällä 2013 ja raportti perustuu tuolloin tehtyihin havaintoihin. Stora Enso on toiminut yhteistyössä Finnwatchin ja Swedwatchin kanssa raportin koostamisessa.

”Raportti on tervetullut, ja haluammekin kiittää Finnwatchia ja Swedwatchia yhteistyöstä ja rakentavasta keskustelusta, jota olemme käyneet prosessin kuluessa. Olemme samaa mieltä useiden raportissa tehtyjen havaintojen kanssa, ja joitain löydöksiä tutkimme vielä tarkemmin. Kaikista raportissa esitetyistä seikoista emme kuitenkaan ole yhtä mieltä. Esimerkiksi työtapaturmien asianmukaisesta raportoinnista meillä on näyttöä”, sanoo Stora Enson pakkausliiketoiminnan johtaja Mats Nordlander.

Raportissa todetaan tehtaan työtapaturmien vähentyneen, mutta puutteita mainitaan sekä Chennain tehtaan työoloissa että turvallisuuskäytännöissä. Raportissa myös kritisoidaan matalapalkkaisten työntekijöiden asuinoloja ja vähemmistöjen positiivisen erityiskohtelun puutetta.

Chennain tehtaalla on tehty lukuisia parannuksia sen jälkeen, kun siitä tuli Stora Enson tytäryhtiö vuonna 2011. Työtapaturmien määrä on vähentynyt, palkkoja on nostettu ja työehtosopimukset on laadittu yhdessä ammattijärjestöjen kanssa. Lisäksi Stora Enson toimintaohjeet (Code of Conduct) on otettu käyttöön ja konsernin kansainvälisiä henkilöstöohjeita sovelletaan kaikkiin tehtaan työntekijöihin.

”Henkilöstömme Chennaissa on edistynyt hyvin vastuullisuustyössä ja tehdas on nyt oikealla tiellä. Emme kuitenkaan voi koskaan olla täysin tyytyväisiä ja keskitymme seuraavaksi tiettyjen, raportissakin mainittujen työturvallisuusasioiden kehittämiseen tehtaalla”, Mats Nordlander sanoo.

Chennain tehdas on auditoitu useampaan kertaan. Viimeisin kolmannen osapuolen suorittama auditointi toteutettiin SA8000 -standardin mukaisesti. Lisäksi tehdas on läpäissyt kahden globaalia tuotemerkkiä edustavan asiakkaan alihankintaketjun vastuullisuusarvioinnin. Ulkopuolinen asiantuntijataho toteutti yrityksessä tänä vuonna myös laillisuusarvioinnin, jossa tarkastettiin, että työlainsäädäntöä noudatetaan asianmukaisesti.

Myös kattava työlainsäädäntöön keskittyvä laillisuusarviointi yrityksessä tehtiin tänä vuonna.

Chennain tehtaalla on tällä hetkellä ISO 14001- sekä ISO 9001 -sertifikaatit ja sen tavoitteena on saada OHSAS 18001 työterveys ja -turvallisuussertifikaatti vuoden 2013 loppuun mennessä.

Chennain tehdas sijaitsee Chennaissa, Intian Tamil Nadun osavaltiossa. Se valmistaa kuluttajapakkauksia (mikroaalto- ja kartonkipakkauksia) ja aaltopahvista tehtyjä kuljetuspakkauksia. Yritys on perustettu vuonna 2005 ja siitä tuli Stora Enson tytäryritys vuonna 2011, kun Stora Enso hankki 51 prosentin enemmistöosuuden Inpac Internationalista.

Aiemmin aiheesta:

Finnwatch ry: Stora Enson Intian tehtailta löytyi alhaisia palkkoja ja puutteita työturvallisuudessa

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.