Lahjakkaat lapset  Älykkyys kasvaa - Google Chrome_2013-09-03_14-28-59

Lahjakkaat lapset ja nuoret eivät aina saa Suomessa tarvitsemaansa tukea, vaikka huippujen tehokas ja riittävän varhainen tunnistaminen ja tukeminen on sekä yksilöiden että yhteiskunnan etu.

Uusi sivusto tarjoaa apua ja tukea vanhemmille ja opettajille

Suomen Mensa ry:n Lahjakkaat Lapset -ohjelman tavoitteena on tuoda esiin korkean oppimispotentiaalin omaavien lasten ja nuorten asiaa, jakaa tietoa aiheesta ja tarjota mahdollisuuksia vertaistukeen esimerkiksi lahjakkuuden tunnistamisessa.

Lahjakkaat Lapset -ohjelman uusi verkkosivusto osoitteessa http://www.lahjakkaatlapset.fi on juuri avattu ja sen kautta erityisesti opetushenkilökunta ja lahjakkaiden lasten kasvattajat saavat laajalti tietoa aihepiiristä.

– Monet kokevat, että edes Suomen laadukas koulutusjärjestelmä ei pysty tukemaan huippujaan riittävällä tavalla. Opettajat ovat todella kiireisiä, eivätkä välttämättä tiedä aiheesta riittävästi tai tunnista oppilaidensa joukosta todellisia lahjakkuuksia, toteaa Lahjakkaat Lapset -hankkeen vetäjä ja Suomen Mensan testivastaava Tuuli Humina.

On aika unohtaa haitallisen vaatimattomuuden kulttuuri – jopa vanhemmat vähättelevät lastensa kykyjä

Maailmalla lahjakkaiden lasten ja nuorten asiaa edistää suuri määrä erilaisia järjestöjä, mutta Suomessa aiheeseen on kiinnitetty toistaiseksi varsin vähän huomiota. Suomalaiseen kulttuuriin ei kuulu lahjakkuuden korostaminen tai edes tukeminen. Jopa monet vanhemmat ovat vaatimattomia omien lastensa kyvyistä.

Mensa tahtoo ravistella tätä ajattelua uuteen, positiiviseen ja älykkyyteen ilolla ja kannustuksella suhtautuvaan suuntaan.

– On aika karistaa kulttuuristamme lahjakkuuden vähättely. On ristiriitaista, että liikunnallisesti lahjakasta lasta pääsääntöisesti tuetaan ja kiitellään ja hänelle halutaan tarjota mahdollisuuksia edistyä entisestään, mutta kognitiivisesti edistyneen lapsen odotetaan olevan kyvyistään vaatimaton ja menestyvän ilman apua, sanoo Humina.

–  “Lahjakas kyllä pärjää” -ajattelu on ikävän syvälle juurtunut. Toki lahjakkaat yleensä pärjäävätkin, mutta halutaanko heidän vain selviytyvän päivästä toiseen, vai pääsevän kehittämään potentiaalinsa sen todelliseen huippuun saakka, kehittymään omien alojensa taitajiksi tieteen, taiteen, kulttuurin tai vaikkapa tekniikan saralla ja hyödyttämään koko suomalaista yhteiskuntaa? Tie sinne alkaa jo koulusta.

Lapsen älykkyyden tunnistaminen ja kannustaminen on vanhempien ja opettajien tehtävä

Suomen Mensan lahjakkuutta käsittelevä sivusto on avaus laajemmalle Lahjakkaat lapset (LL) -ohjelmalle, jonka kautta Mensa tarjoaa tulevaisuudessa monenlaista tukea, kuten opettajien työtä helpottavaa opiskelu- ja opetusmateriaalia. Vertaistuki lahjakkaille ja heidän perheilleen on tärkeää, ja ohjelman tavoitteena onkin toimia myös kontaktipintana saman asian kanssa painiskeleville perheille.

Lahjakaskin lapsi on vain lapsi, eikä välttämättä osaa käsitellä erilaisuuttaan tai edes ymmärrä, että erilaisuudessa on kyse älykkyydestä. On opettajien ja vanhempien tehtävä tunnistaa ja tukea tätä oikein vaalittuna erinomaista persoonan piirrettä.

– Turhautuminen koulussa, kiusaaminen tai muut lieveilmiöt saattavat saada huippuyksilön hukkaamaan todellisen potentiaalinsa. Tämän ehkäiseminen on ensisijaisen tärkeää, toteaa Humina.

Kiitä opettajaa -kampanja tahtoo nostaa opettajien tärkeän työn esiin

Osana Lahjakkaat Lapset -ohjelmaa käynnissä on parhaillaan myös Kiitä opettajaa -kampanja, jonka tarkoituksena on kiinnittää huomiota Suomen osaavaan ja motivoituneeseen opetushenkilökuntaan. Yksikin lahjakasta lasta ymmärtävä opettaja saattaa muuttaa koulukokemuksen ja ehkä jopa koko elämän suunnan.

Kampanja tarjoaa mahdollisuuden kiittää lahjakasta yksilöä tai lahjakkuutta tukenutta ja kannustanutta opetushenkilökunnan jäsentä Suomen Mensan kunniakirjalla. Kunniakirjaa saa ehdottaa maksutta ohjelman verkkosivulla.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.