Kuntauudistuslogo_netti

Hallituksen budjettiriihen rakennelinjaukset antavat uutta vauhtia kuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen etenemiseen. Uudistukset ovat välttämättömiä hyvinvointiyhteiskunnan säilymiselle, painottivat pääministeri Jyrki Katainen, hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen sekä peruspalveluministeri Susanna Huovinen tiistaina 3.9.2013 kuntien luottamushenkilöjohdolle Finlandia-talolla Helsingissä.

Tilaisuuden avasi pääministeri Jyrki Katainen, jonka mukaan kunta- ja sote -uudistus on elintärkeä Suomelle ja kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi. – Julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kurominen edellyttää toimia, joilla tuetaan julkisen talouden tulojen kasvua ja hillitään julkisen talouden menojen kasvua. Tämä prosessi kestää vuosia ja vaatii meidän kaikkien yhteistä panosta. Kunnat ovat ratkaisevan tärkeässä roolissa, sillä niiden menot ovat lähes kolmannes julkisen talouden kokonaismenoista. Hallituksen sopima rakennepoliittinen ohjelma tähtää merkittävään kunta- ja palvelurakenteiden uudistumiseen ja sitä kautta tuottavuuden kasvuun. Yhtenä keskeisenä keinona kuntapalvelujen tuottavuuden parantamisessa on tehtävien ja velvoitteiden keventäminen miljardilla eurolla. Aika ajoin valtio on hyvää tarkoittaessaan lähes tukehduttanut kuntatoimijat sääntelyyn ja tiukkaan ohjaukseen. Nykyisilläkin kuntapäättäjillä mahdollisuudet tuottavuuden parantamiseen ja uuden luomiseen ovat varsin rajoitetut, kun valtaosaa toiminnasta säädetään lailla tai erilaisin normein. Arjen kuntatyön parantaminen tarvitsee kannusteita ja vapautta toimintatapojen uudistamiseen ja uusiin kokeiluihin. Kunnilla on oltava vapautta ja vastuuta ideoita, kehittää ja kokeilla.

Ministeri Henna Virkkusen mukaan edessä on vaativa uudistus, jossa tarvitaan tiivistä valtion ja kuntien yhteistyötä. Valtio on varautunut tukemaan kuntia uudistuksen kaikissa eri vaiheissa eli selvitysvaiheessa, valmisteluvaiheessa ja toteutusvaiheessa. Kuntaliitoksiin tähtäävien selvitysavustusten ja yhdistymisavustusten lisäksi kunnille on tarjolla tukea myös palvelutoiminnan, demokratian ja johtamisen kehittämiseen.
– Kaupunkiseuduille räätälöidään yhdessä kuntien kanssa yksilöllinen muutoksentukiohjelma tukemaan kuntaliitosta. Vahvoille, uusille kunnille on myös mahdollista käynnistää niin sanottu kevennetyn säätelyn kokeilu, jossa kunta saa vapaammin hoitaa erikseen sovittua tehtäväkenttää. Tällä haetaan tuottavuutta ja uusia toimintamalleja.

Kuntatalouden tasapainottaminen on hallituksen tärkeimpiä tavoitteita. Virkkusen mukaan osana valtionosuusuudistusta kuntien ja valtion välisessä kustannustenjaon tarkistuksessa siirrytään vuosittaiseen menettelyyn. Myös valtion kunnille säätämiin tehtäviin ja velvoitteisiin liittyvien kustannuslaskelmien luotettavuuden arviointiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

– Hallitus aikoo keventää kuntien tehtäviä ja velvoitteita miljardin euron edestä, mikä on välttämätöntä kuntatalouden vakauttamiseksi. Tehtävien ja velvoitteiden keventämisen toimintaohjelma toteutetaan vuosina 2014-2017. Ohjelma on parhaillaan Kuntien tehtävien arviointi -työryhmän valmistelussa, ja päätökset sen sisällöstä tehdään marraskuun loppuun mennessä, sanoi Virkkunen.

Ministeri Huovinen kannusti kuntapäättäjiä tarkastelemaan ennakkoluulottomasti tähänastisia sote-linjauksia ja järjestämislakityöryhmän väliraportin ehdotuksia. – Nyt ei ole odottelun aika, vaan tekemisen aika. Jokaisessa kunnassa on pohdittava vakavasti sitä, miten sote-palvelut aiotaan tulevaisuudessa järjestää. Väestön ikärakenne, ennuste palvelutarpeista ja elinkeinorakenne kertovat, millaisista haasteista pitää selviytyä. Nyt pitää kyetä katsomaan kauas. Teemme tätä uudistusta tuleville vuosikymmenille. Niinpä toivon kuntien lausunnoilta rohkeutta ja ennakkoluulotonta otetta. Me tarvitsemme teidän asiantuntemuksenne tämän uudistuksen tueksi, Huovinen korosti.

Luottamushenkilöseminaarin yhteydessä julkistettiin kuntarakennemuutosten tietopankki, joka on osa kunnille tarjottavaa muutostukea. Tietopankkiin kootaan tutkimusaineistoa, ohjeita ja hyviä käytäntöjä rakennemuutosten suunnittelua ja valmistelua varten. Lisäksi tietopankissa julkaistaan syyskuun aikana ohjeita tukemaan kuntien ICT-toiminnan muutoksia kuntaliitostilanteissa. Tietopankki löytyy osoitteesta www.kuntarakenne.fi

Kunta- ja sote -uudistuksen tavoitteena on turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asiakaslähtöisesti koko maassa, luoda edellytykset kuntien taloutta vahvistavalle kehittämistoiminnalle ja yhdyskuntarakenteen eheyttämiselle sekä vahvistaa kunnallista itsehallintoa ja paikallista demokratiaa.

www.kuntauudistus.fi ja www.sote-uudistus.fi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.