Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on keskeyttänyt Orimattilassa sijaitsevan Kromipinta Oy:n tuotannon, koska yritys ei ole toteuttanut siltä vaadittuja kemikaaliturvallisuuslainsäädännön edellyttämiä toimenpiteitä.

Ennen kuin laitos voidaan käynnistää uudelleen, Kromipinta Oy:n on tehtävä erillinen kemikaalivarasto ja haettava sille lupa. Lisäksi sen on tehtävä paloilmoitinlaitteiston toteutussuunnitelma ja huolehdittava tehdashallissa olevat jäteastiat käsiteltäviksi.

Laitoksen käynnistäminen edellyttää, että kaikki vaaditut toimenpiteet on tehty ja Tukes on antanut luvan laitoksen käyttöönotolle.

Tuotantolaitokselle annetussa lupapäätöksessä on edellytetty vaaralliseksi luokiteltujen kemikaalien varastointia erillisessä kemikaalivarastossa sekä automaattisen paloilmoitinlaitteiston asentamista tuotantotiloihin.

Tuotantolaitokselle ei ole haettu eikä myönnetty lupaa varastoida käytettyjä pintakäsittelykemikaaleja, joten niiden varastointi ei ole laillista. Tuotantolaitos sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella, eikä nykyinen vuotojenhallinta riitä estämään onnettomuustilanteessa vuotojen leviämistä ympäristöön.

Tukes on muistuttanut Kromipinta Oy:tä toistuvasti puutteista ja vaadittavista toimenpiteistä, viimeksi kirjallisesti kesällä 2013, jolloin toimenpiteille asetettiin määräaika 1.9.2013. Tukes teki ylimääräisen valvontakäynnin laitokseen 2.9.2013 yhdessä ympäristö-, työsuojelu- ja pelastusviranomaisten sekä poliisin kanssa ja antoi samalla suullisen keskeytyspäätöksen, kun todettiin, ettei yritys ole toteuttanut tehtäväksi määrättyjä toimenpiteitä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.