572056

Työterveyslaitoksen ammatti-ihotautien poliklinikalle on tullut uusi potilasryhmä: nuoret putkisaneeraustyöntekijät, jotka ovat saaneet voimakkaita oireita vain lyhytaikaisen putkituskemikaaleille altistumisen seurauksena. Sama ilmiö on havaittu muissakin Euroopan maissa. Altistuminen johtaa useimmiten ammatinvaihtoon.

– Olemme hyvin huolissamme asiasta. Viemäriputkien korjaaminen putkittamalla tai sukittamalla on lisääntynyt. Tällöin käytetään epoksia ja uretaania, jotka sisältävät terveydelle vaarallisia aineita. Kun tiedämme, että putki- ja viemäriremonttien määrä kasvaa vielä vuosia, myös altistumiset oletettavasti lisääntyvät, kertoo Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Beatrice Bäck.

Kiinteistö- ja Isännöintiliittojen mukaan uusia menetelmiä käytetään tällä hetkellä vajaassa 30 prosentissa viemärikorjauksista. Tänä vuonna korjataan 10 000–15 000 kerrostaloasunnon putket. Saneerausten määrän arvioidaan kaksin-kolminkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä.

Putkituskemikaalit aiheuttavat iho-oireita ja astmaa

Putkituskemikaalien pääsy iholle on estettävä. Epoksikemikaalit aiheuttavat yleisimmin ihottumaa. Voimakkaan hajuiset ja syövyttävät kovettimet voivat aiheuttaa myös ylähengitystie-, silmä- ja astmaoireita. Oireita voi ilmetä hyvinkin lyhytaikaisen altistumisen seurauksena.

– Altistumistapauksia on useita vuosittain, vaikka nuorilla työntekijöillä pitäisi olla tuorein tieto suojautumisesta. Eräässä tutkimuksessa totesimme, että vain 41 prosenttia haastatelluista käytti kemikaalinsuojakäsineitä tällaisia kemikaaleja vastaan. Ne koetaan hankaliksi, sanoo erikoistyöhygieenikko Erja Mäkelä Työterveyslaitoksesta.

– Myös vanhempien työntekijöiden asenne vaikuttaa: jos he eivät ole tottuneet suojautumaan kunnolla eivätkä ymmärrä uusien materiaalien riskejä, nuorempi työntekijä saattaa seurata mallia, hän jatkaa.

Työntekijä ei yleensä pysty jatkamaan työssään herkistymisen vuoksi

– Ihottuma- ja varsinkin astmadiagnoosin saaminen pienissä yrityksissä tarkoittaa käytännössä sitä, että työntekijän on vaihdettava ammattia. Vaikka vakuutusyhtiöt korvaavat ammattitautitapauksista aiheutuvia kustannuksia, niistä seuraa silti rahanmenoa sekä työnantajalle, työntekijälle että yhteiskunnalle, kertoo Bäck.

Epoksiallergiaan liittyvien iho-oireiden ennuste on hyvä, mikäli altistuminen loppuu kokonaan. Työtä joutuu useimmiten kuitenkin vaihtamaan, koska altistumista on vaikeaa välttää saneeraustyössä täysin.

Miten altistumiselta voi välttyä?

Kovettumassa olevan muovin koskettamista on vältettävä tai iho on suojattava. Vasta täysin kovettunut muovimassa on vaaratonta. Jos epoksihartsia tai kovetteita roiskuu esimerkiksi työvaatteille, altistuminen jatkuu, kunnes vaate riisutaan ja iho pestään.

– Tahriintuneiden käsineiden kanssa tulee olla tarkkana, sillä ne likaavat helposti esimerkiksi työkaluja tai ovien kahvoja. Näin voivat altistua muutkin työntekijät tai jopa remontoitavan talon asukkaat, mitä ei aina tulla ajatelleeksi, Bäck toteaa.

Työterveyslaitoksen malliratkaisut opastavat suojautumisessa

Työterveyslaitoksen uudet malliratkaisut tarjoavat tiivistettyä tietoa erityisen altistavista työvaiheista, miten kemikaaleilta tulee suojautua ja miten vahinkotilanteisiin varaudutaan. Niistä saa tietoa myös siitä, mitkä ovat oikeat suojaimet sekä miten ne puetaan ja riisutaan oikein.

Jos kemikaalia roiskuu silmiin tai iholle
– Huuhdo silmää silmähuuhteella tai puhtaalla vedellä vähintään 15 min. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Matkalla lääkäriin tulee huuhtelua jatkaa.
– Iho on pestävä heti, kun putkituskemikaaleja on joutunut iholle.
– Jos työvaatteelle tulee roiskeita, ne on vaihdettava ja iho on pestävä välittömästi.
– Tapaturmat ilmoitetaan esimiehelle.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.