SEPA-Single-Euro-Payments-Area

Sosiaaliturvaetuudet ja korvaukset maksettaisiin jatkossa myös EU:n alueella sijaitsevalle etuuden saajan pankkitilille. Aiemmin monet etuudet on maksettu vain suomalaisille pankkitileille. EU:n niin kutsuttu SEPA-asetus edellyttää kuitenkin kaikissa EU:n jäsenmaissa sijaitsevien tilien hyväksymistä. SEPA-lyhenne tarkoittaa yhtenäistä euromaksualuetta (Single European Payments Area). EU-maissa sijaitseville tileille maksettaisiin muun muassa asumistuki, lapsilisä, työttömyysturvaetuudet, kansaneläke ja sairausvakuutusetuudet.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 5. syyskuuta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan vielä vuoden 2013 aikana.

FAKTAA:

Yhtenäinen euromaksualue (eli SEPA, engl. Single Euro Payments Area) on maksuliikenteen sisämarkkina-alue. SEPA-alueeseen kuuluuu 32 maata, kaikki Euroopan unionin jäsenmaat (myös euroalueen ulkopuoliset maat) sekäIslanti, Norja, Liechtenstein, Monaco ja Sveitsi. Tavoitteena on helpottaa rajat ylittävien elektronisten maksujen tekemistä tilisiirtona, suoraveloituksina tai pankkikorttimaksuna. Eurooppalaisen maksuliikennealueen käyttöönoton myötä SEPA-alueen sisällä tehtävät euromääräiset maksut eivät eroa kotimaisista maksuista. Suurimmat muutokset pankkien asiakkaiden kannalta ovat maksuun liittyvien kulujen laskeminen sekä maksun kulun nopeutuminen. Palveluntarjoajan saatua toimeksiannon sen on toimitettava maksut seuraavan työpäivän kuluessa. Paperilla toimitetun toimeksiannon kohdalla aika on kaksi työpäivää.

Järjestelmään kuuluvia palveluita ovat korttimaksu, tilisiirto ja suoraveloitus, mutta pankit voivat tarjota asiakkailleen muitakin palveluita järjestelmän puitteissa. SEPA-tilisiirto (Credit Transfer) otettiin käyttöön 28. tammikuuta 2008. Yli 4 000 pankkia on sitoutunut toimimaan SEPAn säännösten puitteissa. Muut SEPA-palvelut kuin tilisiirto tulevat käyttöön siirtymäajan kuluessa. Tällä hetkellä Suomen kansallisen siirtymäsuunnitelman mukainen siirtymäaika on vuoden 2010 loppuun. Suoraveloituksen (Direct Debit) käyttöönotto mahdollistuu marraskuussa 2009, kun SEPAan kuuluvat maat säätävät maksuliikennettä koskevat lait, jotka perustuvat EU:n Payment Service Directive:n (Maksupalveludirektiivi, PSD). Maksupalvelulain tulisi astua Suomessa ja muuallakin SEPA-alueella voimaan 1. marraskuuta 2009. SEPA-maksukortit, jotka ovat kuluttajille tärkein palvelu, otetaan käyttöön vaiheittain siirtymäajan loppuun mennessä. Ns. Debit kortit ovat SEPA-kortteja.

Vastuu järjestelmän käyttöönoton vaatimista muutoksista on valtioiden sijasta lähinnä pankkialalla itsellään. Järjestelmän luomisessa on toiminut aktiivisesti Euroopan maksuneuvosto, eurooppalainen pankkialan järjestö, johon kuuluu pankkeja myös EU-maiden ulkopuolisista maista.

Suomessa yritykset siirtyvät SEPA-maksatusaineistoon, joka perustuu ISO 20022 -standardiin ja on XML-pohjainen. Samalla PATU-tietoturvaratkaisu ja FTP-liikennöinti korvataan pääsääntöisesti Web Service -palvelulla + PKI-avainratkaisulla. PKI-avain on pankkikohtainen, eikä sille toistaiseksi ole yhtenäistä sertifikaatin myöntävää viranomaista. WebService ja PKI avain eivät ole suoranaan SEPA:n perustuvia muutoksia, mutta ne tukevat siihen siirtymistä.

SEPA-instrumentit vaativat paikallisen tilinumeron sijasta IBAN-tilinumeron ja BIC-koodin.

Suomessa toimivien yritysten on päivitettävä maksuliikenteen ja taloushallinnon tietojärjestelmät Sepa-yhteensopiviksi. Sepa muuttaa pankkien ja yritysten maksujärjestelmät täysin. Kansalliset tilit muutetaan Iban-muotoon, jonka yhteydessä laskuttaja antaa ja maksaja käyttää myös pankin Bic-osoitetta. Muutoksia tulee kaikkiin laskuihin ja maksujärjestelmiin. Isossa organisaatiossa muutos koskee useaa järjestelmää sekä niiden välisiä yhteyksiä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.