4676

Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti ja Yhdysvallat ovat ilmoittaneet Tukholmassa pidetyn valtionpäämiesten illallisen jälkeen luopuvansa uusien ulkomaisten kivihiilivoimaloiden julkisesta rahoituksesta. Sopimus on erittäin tervetullut, sillä se nostaa ilmastonsuojelun yhdeksi Pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen yhteistyön keskeisimmiksi osa-alueiksi. WWF kiittää valtioiden johtajia historiallisesta päätöksestä ja rohkaisee Suomen päättäjiä tarttumaan toimeen ilmastomyönteisen rahoituksen edistämiseksi.

Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman Tukholman vierailun päätteeksi aikaansaatu sopimus edistää myös ilmastorahoitusta, uusiutuvan energian lisäämistä ja energiantehokkuuden parantamista.

”Kivihiilihankkeiden julkisen rahoituksen lopettaminen on erittäin tervetullut päätös. Kansainvälinen ilmastopolitiikka kaipaa juuri tällaista edelläkävijöiden yhteistyötä, jotta globaali ilmastosopu on mahdollista saada aikaan”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Yhdysvallat ja Pohjoismaat sopivat myös käyvänsä läpi kotimaiset fossiilisten polttoaineiden tuet.

”Jotta maat ovat uskottavia toimijoita kansainvälisesti, täytyy myös kaikki kotimainen julkinen tuki fossiilisille polttoaineille lopettaa. Tuet pitää fossiilisten sijaan kohdentaa puhtaille energiaratkaisuille”, Rohweder jatkaa.

Valtionpäämiesten eilisessä tiedonannossa uusiutuva energia ja energiatehokkuus nostetaan esiin tärkeimpinä ilmastokriisin ratkaisuina.

”Aurinkoenergian lisääminen on yksi ilmastokriisin tärkeimmistä ratkaisuista, ja Suomesta tulee maailmanluokan innovaatioita tällä saralla. Aurinkoenergiatuotteita on kuitenkin erittäin vaikea saada kaupallistettua, koska Suomesta käytännössä puuttuu aurinkoenergiapolitiikka. Tämän vuoksi WWF Suomi vaatii Näytä voimasi -kampanjassa aurinkoenergialle järkevää tukijärjestelmää. Tämä olisi hyvä tapa siirtää julkista rahoitusta kohti puhtaampaa energiantuotantoa ja samalla se olisi Suomelle mahdollisuus olla avainasemassa globaalin ilmastokriisin ratkaisijana”, sanoo Liisa Rohweder.

Lue lisää:

Yhdysvaltojen ja Pohjoismaiden päämiesten tiedonanto: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/09/04/joint-statement-kingdom-denmark-republic-finland-republic-iceland-kingdo

WWF Suomen Näytä voimasi -kampanjan vetoomus aurinkoenergian tukijärjestelmän puolesta:http://www.wwf.fi/naytavoimasi/vetoomus/

WWF:n eri maiden ilmastoinnovaatioita vertaileva raportti: http://www.wwf.fi/mediabank/4676.pdf

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.