08

Ammattiliitto JHL:n toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen

On tärkeää, että kunnat noudattavat lakeja ja työehtosopimuksia, painottaa ammattiliitto JHL:n toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen. Vaikea taloustilanne ei oikeuta pyristelemään tästä säännöstä irti, hän sanoi vieraillessaan Salossa torstaina.

Salon kaupunginjohtaja Antti Rantakokko on sanonut, että kuntien henkilöstöä koskeva viiden vuoden irtisanomissuoja kuntaliitoksissa on nykytilanteessa järjetön. Hän on moittinut myös palkkaharmonisointia eli yhdistyvien kuntien palkkojen yhdenmukaistamista.

– Irtisanomissuoja perustuu hallitusohjelmaan ja lakiin. Palkkaharmonisointi perustuu työehtosopimuksiin, Asara-Laaksonen kiteytti.

Kuntaliitoksiin liittyvä viiden vuoden irtisanomissuoja säilyi ennallaan heinäkuun alussa voimaantulleessa kuntarakennelaissa.

– Laki ilmentää laajaa yhteistä poliittista tahtoa. Hallitus vielä  vahvisti tämän tahdonilmauksen, kun se ei esittänyt irtisanomissuojaan heikennyksiä elokuun budjettiriihen yhteydessä antamassaan isossa uudistuspaketissa.

Asara-Laaksonen tähdensi, että irtisanomissuoja on kuntienkin kannalta hyvä asia.

– Se pehmentää, tukee ja edistää muutosten onnistumista.  Se  myös auttaa kuntia selviämään kunta-alan voimakkaasta eläköitymisestä.  Haasteenahan on pätevän työvoiman saaminen, ei liika henkilöstö.

– Kuntaliitoksissa irtisanomissuoja auttaa kohdentamaan henkilöstöä joustavasti polttavimman tarpeen tehtäviin. Irtisanomissuoja koskee palvelussuhdetta, ei työtehtäviä. Työtehtävät voivat muuttua, ja työntekijällä on velvollisuus vaihtaa tehtäviä.

Asara-Laaksonen antoi hallitukselle tunnustusta sitoutumisesta henkilöstön muutosturvaan kuntauudistuksessa.

–  Irtisanomissuoja lisää luottamusta ja motivoi henkilöstöä kuntapalvelujen kehittämistyöhön.

Palkkojen harmonisoinninkin juuret ovat lainsäädännössä, Asara-Laaksonen muistutti. Harmonisoinnista on sovittu työehtosopimuksissa, jotka pohjaavat työlainsäädäntöön.
– Kunnallisissa työehtosopimuksissa palkkausjärjestelmät perustuvat pitkälti työn vaativuuden arviointiin. Periaatteena on, että samasta työstä maksetaan sama palkka.

Tätä periaatetta on noudatettava myös kuntaliitoksissa. Muuten edessä on tilanne, jossa samaa työtä tekevät jaetaan kahden tai useammankin kerroksen väeksi.

– Tilanne olisi epäoikeudenmukainen, söisi motivaatiota ja pilaisi työyhteisöjen hengen.

Asara-Laaksonen totesi, että tilanne kunnissa on nyt poikkeuksellisen vaativa. Leijonanosa julkisen talouden säästötaakasta on työnnetty kuntien vastuulle. Kuntalaisten palvelut heikkenevät ja työntekijät joutuvat koville.

– On todella tärkeää, että henkilöstön jaksamisesta pidetään huolta. Se vaatii hyvää johtamista ja yhteistoimintaa henkilöstön kanssa. Työntekijät ovat jo monin tavoin osoittaneet valmiutensa ja kykynsä kehittää palveluja yhdessä kuntatyönantajan kanssa.

Ammattiliitto JHL:n 240 000 jäsentä huolehtivat suomalaisten hyvinvoinnista, peruspalveluista ja turvallisuudesta monenlaisissa tehtävissä. Heidän alojaan ovat hoito, hoiva, kasvatus, sivistys, ruokahuolto, tekniikka ja infrastruktuuri, liikenne, puhtaus ja kunnossapito, hallinto, vapaa-aika, kulttuuri, turva ja pelastus. Kunnissa, valtiolla, yrityksissä ja seurakunnissa. Kunta-alalla JHL on suurin henkilöstöjärjestö.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.