DSC02651

Kymin kirkko, Kuvaaja: Kerttu Vali / Victoria Media

Hallitus esittää kirkollisen rakennuksen suojeluun muutoksia. Tavoitteena on suojella riittävä osa arvokkaista kirkollisista rakennuksista. Samalla halutaan varmistaa Museoviraston asiantuntemuksen käyttäminen jo rakennuksen korjaus- tai muutoshankkeen alkuvaiheessa. Kirkkolain muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014.

Kun suojeltua tai 50 vuotta täyttänyttä kirkollista rakennusta ryhdytään olennaisesti muuttamaan, purkamaan tai sen käyttötarkoitusta muuttamaan, on suunnitelmista pyydettävä Museoviraston lausunto. Museoviraston lisäksi lausuntoa tulee pyytää Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta, jos kirkollinen rakennus sijaitsee Ahvenmaalla, ja saamelaiskäräjiltä, jos rakennus sijaitsee saamelaisten kotiseutualueella.

Museoviraston asiantuntija-asemaa vahvistetaan myös valitusoikeudella. Museovirastolla on oikeus valittaa niistä seurakunnan ja seurakuntayhtymän suojeltua kirkollista rakennusta koskevista päätöksistä, jotka on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi, sekä kirkkohallituksen kirkollisen rakennuksen suojelua ja suojelun lakkaamista koskevista päätöksistä. Kirkkohallituksen päätöstä ei enää alisteta opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistettavaksi.

Evankelis-luterilaisen kirkon kirkollisista rakennuksista suojelun piirissä on 548 kirkkoa, 16 siunauskappelia ja noin 200 hautakappelia. Ortodoksisen kirkon rakennuksista suojelun piirissä on 19 kirkkoa ja 4 rukoushuonetta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.