Hyvinvointi Monipuolinen maito 620x266

Perusmaidon tukkuhinta oli Valiolle kannattava – kannattava hinta ei voi olla saalistava. Kilpailu- ja kuluttajaviranomainen (KKV) syytti vuonna 2012 päätöksessään Valiota perusmaitojen myymisestä vuosina 2010-2012 liian halvalla eli ns. saalistavalla hinnalla. Asia on parhaillaan käsiteltävänä markkinaoikeudessa. Valio tyrmää 30.8.2013 markkinaoikeudelle antamassaan lausunnossa viranomaisen väitteen: Kannattava hinta ei voi olla saalistava. Osuustoiminnalliselle yritykselle raaka-aineen hinnassa maksettava voitto ei voi olla kustannus.

Hinnoittelu on saalistavaa vain silloin, kun määräävässä asemassa oleva yritys aiheuttaa itselleen tahallista tappiota eli tekee taloudellisen uhrauksen. Uhraus tapahtuu, jos yritys valitsee realistisista vaihtoehdoista itselleen vähemmän kannattavan toimintatavan.  Perusmaitojen myynti vuosien 2010-2012 hinnoilla oli Valiolle kannattavin toimintatapa realistisista vaihtoehdoista, eivätkä maidot tuottaneet tappiota.

Realistinen vaihtoehtoinen toimintatapa olisi ollut valmistaa maitojauhetta tai edamjuustoa vientiin, joista saatu tuotto oli pienempi kuin perusmaidosta.

Valio on osuustoiminnallinen yritys, joka on sitoutunut ottamaan vastaan ja jalostamaan mahdollisimman kannattavasti kaiken omistajaosuuskuntiensa toimittaman maidon. KKV:n näkemyksen mukaan Valio olisi voinut ”välttää kustannuksia” mm. kieltäytymällä vastaanottamasta maitoa. Valion mielestä se tarkoittaisi laitonta tuotannonrajoituskartellia, eikä olisi muutenkaan realistinen vaihtoehto. KKV näkee siis raakamaidon hinnan olevan Valiolle kokonaan vältettävissä oleva kustannus.

Voitto ei voi olla kustannus

Osuustoiminnan periaatteiden mukaisesti Valio maksaa toimintansa tuoton maidontuottajille maidon tilityshinnassa. Kaikki osuustoiminnalliset meijeriyritykset maksavat toimintansa ”voiton” tilityshinnassa, eivätkä kerää yhtiölle kirjanpidollista voittoa.

Valion tulos on ollut hyvä tuotekehityksen, huipputuotteiden ja muun tehokkuuden ansiosta. Siitä johtuen Valion tilityshinta on ollut yli 10 senttiä parempi kuin Euroopassa keskimäärin. Tilityshinta on siis seurausta yrityksen menestyksestä, ei raaka-ainekustannus. Jos maitoraaka-aine olisi Valiolle kustannus, Valio pyrkisi minimoimaan sen. Todellisuudessa Valio maksaa tuottajille niin paljon tilityshintana kuin yrityksen vakavaraisuus sallii.

KKV:n mukaan tilityshinta voittoineen pitää laskea perusmaitojen valmistuskustannukseksi. KKV kiistää yleisen hyväksytyn osuustoimintameijereiden toimintatavan olemassaolon, jossa yhtiön voitto maksetaan tilityshinnassa. Käytännössä KKV vaatii, että mitä parempaa tulosta Valio tekee, sitä enemmän perusmaitojen hinnan tulee nousta.

Valio on poissulkeutumassa maitomarkkinoilta

Kovan kilpailun ylläpitämä alhainen perusmaidon hintataso vuosina 2010-2012 oli myös kuluttajille edullinen. Kun Valio joutui viranomaispäätöksellä nostamaan perusmaitojen hintaa, kilpailijoille avautui sama mahdollisuus ja perusmaitojen hinta nousi selvästi. Suomalaiset kuluttajat maksavat nyt siitä, että viranomainen ”takaa” kaikille meijeritoimijoille pelkästään perusmaitojen pakkaamisesta saman tuoton kuin minkä Valio pystyy luomaan koko innovatiivisella tuotevalikoimallaan.

Viraston tulkinta sulkee Valion pikkuhiljaa kotimaan perusmaitomarkkinoilta. Valion ylikorkeaksi pakotettu hinta on jo johtanut siihen, että Valion osuus perusmaidoissa on laskenut alle 40 %:n, ja Valio on menettänyt vuosina 2008-2012 noin 150 miljoonaa litraa perusmaitomyyntiä (n. 40%).Markkinaosuuden edelleen kutistuminen merkitsee jossain vaiheessa sitä, että suomalaista Valio maitoa juodaan enää Venäjällä, ei Suomessa.

Valion hintakilpailu kohdistui Ruotsista tuotuun maitoon. Jos yritys ei saa kilpailla kustannustehottomampaa tuontia vastaan saalistussyytteen pelossa, hintataso lukkiutuu kuluttajien vahingoksi korkeammaksi kuin se kilpailtuna olisi.

Markkinamäärittely ei vastaa todellisuutta

Valio on eri mieltä KKV:n kanssa myös nestemaitojen relevanteista maantieteellisistä markkinoista. Relevantti maantieteellinen markkina tarkoittaa aluetta, jolta ostaja voi tehdä yksittäisen tuotteen korvaavia hankintoja, ja samalla aluetta, jolle kilpailevat toimijat voivat helposti toimittaa kilpailevia hyödykkeitä.

KKV:n mukaan tällainen alue kattaa koko Suomen, jossa Valio oli sen mukaan määräävässä asemassa. Valion mielestä tukkuostajat voivat helposti korvata maitotoimittajan, ja meijerit toimittaa maitoja maasta toiseen Etelä-Suomen, Ruotsin, Viron, Luoteis-Venäjän ja jopa Pohjois-Saksan alueella. Näin on käytännössä tapahtunutkin.

Jos relevantti markkina määriteltäisiin niin kuin se todellisuudessa toimii, ei edes KKV:n tutkinnan aloittamiselle olisi ollut perustetta. Markkinan rajauksellaan KKV kieltää sen tosiasian, että ainakin Etelä-Suomessa voi kilpailla tuontimaidolla. Toisaalta KKV myöntää päätöksessään useaan otteeseen, että Valio kilpaili tuontimaitoa vastaan.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.