Kraftverk

Euroopan komissio hyväksyi 5.9.2013 noin 500 suomalaislaitokselle päästökauppakauden 2013–2020 alustavat maksuttomien päästöoikeuksien määrät. Komissio hyväksyi työ- ja elinkeinoministeriön sille toimittamat laitosten ilmaisjakolaskelmat sellaisenaan.

Myös muiden jäsenvaltioiden laskelmat hyväksyttiin pääosin. Ainoastaan Saksalta ja Tsekiltä komissio edellyttää vielä muutoksia joidenkin laitosten ilmaisjakoon.

Komissio määritteli eilen myös vuosittaiset korjauskertoimet, joilla alustavista päästöoikeusmääristä lasketaan lopulliset laitoskohtaiset päästöoikeudet. Korjauskerroin vähentää laitokselle maksutta jaettavien päästöoikeuksien määrää, ellei laitos ole päästökauppadirektiivissä (artikla 10 a, kohta 4) tarkoitettu sähköntuottaja.

Lopullinen päästöoikeusmäärä saadaan kertomalla laitoksen alustava päästöoikeus kyseisen vuoden korjauskertoimella. Kerroin laskee tämän vuoden noin 0,943:sta vähitellen vuosittain 0,824:ään vuonna 2020. Näin laitos saa tuona vuonna käyttöönsä enää 82,4 prosenttia sille alustavasti myönnetyistä maksuttomista päästöoikeuksista.

Työ- ja elinkeinoministeriö laskee komission määrittämien kertoimien perusteella lopulliset laitoskohtaiset päästöoikeusmäärät ja kuulee niistä vielä toiminnanharjoittajia.

Tämän jälkeen lopulliset päästöoikeusmäärät toimitetaan komission tarkastettavaksi. Komission hyväksynnän jälkeen ministeriö tekee päätöksen lopullisista laitoskohtaisista päästöoikeusmääristä kaudelle 2013–2020.

Lisätiedot verkossa; komission päätös:

http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2013090502_en.htm

Lisätietoa laitosmuutoksista ja niiden vaikutuksesta ilmaisjakoon:

http://www.tem.fi/energia/paastokauppa/kauden_2013-2020_ilmaisjako/uudet_osallistujat_ja_laitosten_toiminnan_muutokset

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.