niemi_laine_paivi_latauskuva

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n toimialajohtaja Päivi Niemi-Laine

Suurimmat sudenkuopat vältettiin valtion tutkimuslaitospäätöksessä, mutta edessä on vielä runsaasti avoimia kysymyksiä, toteaa Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n toimialajohtaja Päivi Niemi-Laine.

Valtioneuvosto antoi eilen 5.9. periaatepäätöksen valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistukseksi, joka poikkesi merkittävästi sisällöltään ennakkokaavailuista. Ennakkotiedoista poiketen esimerkiksi Geologian tutkimuskeskus GTK säilyy itsenäisenä toimijana ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n ja Työterveyslaitos TTL:n fuusiota ei toteuteta.

JHL on seurannut huolestuneena julkisen tutkimustoiminnan kokonaisuudistusta, ja eilinen periaatepäätös oli askel oikeaan suuntaan.

– Yhteiskuntapolitiikan valmistelun, päätöksenteon ja toimeenpanon tulee perustua tutkittuun tietoon. Viimeksi maaliskuussa 2013 Valtiontalouden tarkastusvirasto huomautti ministeriöitä turhan ulkopuolisen konsulttityön ja selvitysten teettämisestä. Valtion tutkimuslaitosten tarpeettomat fuusiot ja karsinnat olisivat olleet myrkkyä puolueettomalle päätöksenteolle ja hyöty olisi kaatunut konsulttiyritysten taskuun. Kasvava konsulttidemokratia ei ole kansalaisten edun mukaista, linjaa Niemi-Laine.

Päätöksenteon tuen lisäksi myös suomalainen elinkeinoelämä tarvitsee laadukasta julkista tutkimustoimintaa.

– Erityisen positiivista on Geologian tutkimuskeskus GTK:n jatkon turvaaminen. GTK tuottaa elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarvitsemaa geologista tietoa, jolla edistetään luonnonvarojen hallittua ja kestävää käyttöä. Ilman tätä osaamista uusi Nokia ei ainakaan löydy kaivannaisteollisuudesta, jatkaa Päivi Niemi-Laine.

Vaikka pahin vältettiin, on edessä vielä runsaasti avoimia kysymyksiä joihin pitää löytää kestävät ratkaisut yhdessä työntekijöiden kanssa. Tehtävissä tutkimuslaitosten yhdistymisissä tulee varata riittävä rahoitus muutoksen toteuttamiseen sekä palkkaharmonisointiin. Lisäksi THL:n ja TTL:n tehtäväjakoa on tarkasteltava harkiten, laitosten toimintaa vaarantamatta.

– Tutkimusrahoituksen leikkaaminen laitosten määrärahoista ja kokoaminen yhteen kilpailluksi rahoitukseksi luo epävarmuutta laitosten rahoituspohjaan ja henkilöstöpolitiikkaan. Muutos tulee tehdä hallitusti niin että turvataan tutkimuslaitosten häiriötön toiminta ja vältetään tarpeettomat irtisanomiset, linjaa toimialajohtaja Niemi-Laine.

Vastuullinen henkilöstöpolitiikka on laadukkaan tutkimuksen ja toiminnan edellytys myös tulevaisuudessa.

– JHL ei tule hyväksymään pätkätöiden lisääntymistä tai muita työehtojen polkemista tutkimuslaitoksissa. Hyvällä yhteistoiminnalla ja vastuullisella työnantajapolitiikalla on mahdollista turvata motivoituneen työvoiman saanti tutkimuslaitoksiin myös tulevaisuudessa. Sitä kautta turvataan laadukas ja luotettava tutkimustieto yhteiskunnallisen toiminnan perustaksi, toimialajohtaja Päivi Niemi-Laine summaa.

Lue myös: Valtioneuvosto päätti yhdistää tutkimuslaitoksia

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.