Maija029

Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty on huolissaan kuntien kasvavista aikeista turvautua henkilöstön irtisanomisiin lomautusten ja muiden säästötoimenpiteiden lisäksi. Viimeksi torstaina Kouvolan kaupunki ilmoitti, että se aloittaa yt-neuvottelut, joilla tavoitellaan jopa 600 henkilön vähennyksiä ensi vuoden loppuun mennessä.

Kuten Kouvolassa, myös Salossa ja lähes 30 muussa kunnassa päättyy ensi vuoden alussa kuntien yhdistymisten seurauksena ollut viiden vuoden irtisanomisturva. Salossa linjauksia henkilöstön vähennyksistä tehdään reilun viikon kuluttua. Haminassa on niinkään annettu ennakkoilmoitus 25.9. pidettävästä yt-tiedotustilaisuudesta.

Lisääntyvät yt-neuvottelut ja mahdolliset irtisanomisuhkat eivät koske vain kuntia. Muutamista sairaanhoitopiireistä, mm. Varsinais-Suomessa samoin kuin kirkon sektorilla ja monilla muilla Jytynkin edustamilla aloilla, on kuulunut saman suuntaisia viestejä.

Jytyn puheenjohtajan Maija Pihlajamäen mukaan kestäviä ratkaisuja kuntien talousahdinkoon ei saavuteta irtisanomisilla. Hän huomauttaa, että kuntahenkilöstö uudistuu dramaattisesti tulevaisuudessa, sillä eläkepoistuma kasvaa lähivuosina jyrkästi ja on suurimmillaan seuraavien neljän vuoden aikana.

”Irtisanomiset on täysin kummallinen säästökeino tilanteessa, jossa kunnista on seuraavan neljän vuoden aikana jäämässä eläkkeelle noin 60 000 henkeä. Tämä tuottaa kunnille suuria ongelmia kun merkittävä osa osaajista siirtyy pois työmarkkinoilta.”

Pihlajamäki korostaa, että nyt ja tulevina vuosina kunnat joutuvat yhä tiukemmin kamppailemaan yksityissektorin kanssa osaavasta työvoimasta. Jo nyt tilanteen tekee erityisen haasteelliseksi se, että työmarkkinoilta poistuvien lukumäärä on ylittänyt selvästi työmarkkinoille tulevien nuorten ikäluokkien määrän.

”Tämä kehitys on syytä ottaa vakavasti kun kunnat miettivät säästölistojaan. On hyvä myös muistaa, että kuntahenkilöstö muodostaa kunnissa merkittävän osan kuntien veronmaksajista. Välillä tuntuu, että tämä leikkaamisinto ja säästövimma on kuin hölmöläisten peiton jatkamista.”

Monessa Suomen kunnassa parhaillaan meneillään oleva kuntarakenneuudistus työllistää Pihlajamäen mukaan kuntapäättäjiä ja kuntien henkilöstön edustajia enemmän kuin tarpeeksi. Pihlajamäki vaatiikin kuntia valmistelemaan uudistukseen liittyviä palvelutoiminnan uudistuksia entistä tiiviimmässä yhteistyössä henkilöstön kanssa.

”Henkilöstön hyvinvointi ja työtyytyväisyys vaikuttavat oleellisesti siihen, millaisia palveluja kuntalaiset saavat, miten palvelujen laatu koetaan ja miten työn tuloksellisuutta voidaan edistää toimintatapoja kehittämällä. Olennaista olisi myös kuntapäättäjien pitää mielessä, että perus- ja hyvinvointipalvelujen tarve ei taantuman ollessa päällä vähene vaan mieluumminkin lisääntyy.”

* Jyty edustaa noin 65 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 87 prosenttia. Jyty on STTK:n jäsenliitto.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.