Työsuhteen tunnusmerkit saattavat täyttyä myös mielenterveysyhdistysten jäsenilleen järjestämässä työtoiminnassa. Ratkaisu tehdään kuitenkin aina yksittäistapauksittain.

– Työsuhteen tunnusmerkit täyttävän työn – kutsutaan sitä miksi tahansa – on saatava sille kuuluva suoja. Se, onko työhön tarkoituksenmukaista soveltaa kaikkea työlainsäädäntöä, on selvitettävä erikseen, korostaa Helsingin yliopistossa väittelevä oikeustieteen lisensiaatti OTL Jaana Paanetoja.

Tutkimuksessa selvitetään, onko kehitysvammaisille erityishuoltona järjestettävä työtoiminta ja avotyötoiminta ns. huoltosuhteista toimintaa vai täyttyvätkö toiminnassa työsuhteen tunnusmerkit. Työsuhteen syntymistä selvitetään myös mielenterveyskuntoutujien työtoiminnassa.

Vajaakuntoisia pyritään työllistämään avoimille työmarkkinoille työsuhteeseen niin sanotun tuetun työllistymisen mallin ja mielenterveyskuntoutujien siirtymätyöpaikkaohjelman avulla. Näissä käytännössä kehittyneissä malleissa työtä tehdään työsopimuslaissa tarkoitetussa työsuhteessa avointen työmarkkinoiden työpaikalla. Malleihin liittyvien erityispiirteiden merkitystä työsuhteessa ei ole kuitenkaan arvioitu, saati kyseenalaistettu.

Sosiaalihuoltolain mukaan työtoimintaan osallistuva henkilö ei ole työsuhteessa työtoiminnan järjestäjään tai tuottajaan. Kehitysvammalaissa ei ole vastaavaa työsuhteen poissulkevaa säännöstä eikä laissa ole muutoinkaan otettu kantaa työtoiminnan oikeudelliseen luonteeseen. Kummassakaan mainituista laeista ei ole säädetty avotyötoiminnasta, vaan toimintatapa on kehittynyt käytännössä.

Työtoiminnan oikeudellisen luonteen selvittämisen ohella tutkimuksessa selvitetään sosiaalihuoltolaissa säädettyjen työsuhteisen työn ja työtoiminnan sisältöä sekä niiden eroa työsopimuslaissa tarkoitettuun työsuhteiseen työhön. Tutkimuksessa sivutaan myös ns. päivätoiminnan oikeudellista luonnetta.

Tutkimusteema on ajankohtainen muun muassa STM:ssa valmistelussa olevien lainsäädäntömuutosten johdosta.  Työhön liittyy työ-, sosiaali- ja hallinto-oikeuden ohella perusoikeus- ja yhdenvertaisuusnäkökulma.

OTL Jaana Paanetojan väitöskirja: Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta tarkastetaan Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa, Fabianinkatu 33, perjantaina 13.9.2013 klo 12.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.