OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ankkurin kiinteistö Kotkansaarella Kuvaaja: Kerttu Vali / Victoria Media

Kotkan kantasataman reunalla sijaitsevan Ankkurin kiinteistön tulevaisuus on ollut pitkään pohdinnassa. Ankkurilla on historiallinen merkitys Kotkan kaupungissa, sillä on juuret ja tarina, jolle nyt suunnitellaan jatkoa.

Rakennuksen sijainti ja aktiivinen toiminta tukisivat kaupunkikeskuksen elä-vyyttä. Parhaimmillaan Ankkurista voi muodostua vuorovaikutteinen matalan kynnyksen kohtaa-mispaikka kaupunkilaisille.

Kotkan kaupunki ja Cursor Oy ovat nyt tilanneet selvityksen sille, voisiko Ankkuri jatkossa toimia pääasiassa luovien alojen keskuksena, ja jos, niin millaisin edellytyksin, millaisia asioita sen tulisi toiminnassaan huomioida ja tarjota.

Osana tätä selvitystä halutaan kuulla kuntalaisten mielipiteitä. Nyt siis jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa Ankkurin tulevaisuuteen. Osoitteessa www.avoinkotka.fi löytyy kaksi lyhyttä kyselyä aiheesta. Toinen kyselyistä on suunnattu luovien alojen toimijoille ja toinen kenelle tahansa, jonka arkea Ankkuri voi tulevaisuudessa koskettaa. Vastaamalla viimeistään 27.9. mennessä on mukana päätöksenteossa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.