Tampereen Rantaväylän tunnelista käydyn keskustelun yhteydessä on syytetty kaupungin virkamiehiä painostuksesta ja omavaltaisesta toiminnasta. Tunnelihankkeen valmistelua on väitetty tarkoitushakuiseksi ja kaupungin edun vastaiseksi. Kaupungin sisäinen tarkastus on pormestarin toimeksiannosta selvittänyt väitteet. Valtuutetuille tehdyn kyselyn mukaan painostusta ei ole ollut.

Kaikille 67 valtuutetulle lähetettiin kysely, jossa kysyttiin, onko heitä painostettu, kuka ja missä tilanteessa. Pormestari Anna-Kaisa Ikonen vetosi valtuutettuihin, että nämä ilmoittaisivat, jos ovat kokeneet painostusta viranhaltijoiden taholta. Näitä tietoja tarvitaan, jotta kaupungin johto voisi puuttua vääriin toimintatapoihin.

Kyselyyn vastasi kahdeksan valtuutettua. Heistä kolme ilmoitti, että oli kokenut painostusta muiden poliitikkojen taholta, kaksi oli kokenut asian esittelytavan valtuustoryhmässä painostavana, yksi ilmoitti että ei ollut kokenut painostusta ja yksi vastanneista kritisoi kyselyä ja yksi tunneliasian käsittelyä yleensä.

Tampereen kaupungin tarkastusjohtaja Keijo Lappalainen toteaa, että kyselyn ja selvityksen tulos on selkeä. Epäasiallista käytöstä ja toimintaa viranhaltijoiden työssä ei ole ilmennyt.

Rantaväylän tunnelihankkeen valmistelu on tapahtunut Tampereen kaupungin päätösten ja johtoryhmän antamien ohjeiden mukaisesti. Helmikuussa 2013 johtoryhmä antoi Rantatunnelin allianssin johtoryhmässä oleville kaupungin edustajille seuraavan ohjeen: ”Kehitysvaiheen tulos viedään valtuuston kokoukseen alkusyksystä ja allianssin kehitysvaihe pidetään avoinna, kunnes valtuuston päätös asiasta on tehty.”

Tätä ohjetta on noudatettu. Allianssin kehitysvaiheen hankesuunnitelma valmistui lopullisesti elokuussa ja allianssin johtoryhmä hyväksyi sen 22.8. Toteutusvaihe ei kuitenkaan ala ennen kuin Tampereen kaupunki on arvioinut kehitysvaiheen tuloksia. Valtuusto käsittelee arviota 16.9.

Allianssin työskentely on ollut innovatiivista ja ammattitaitoista. Työn aikana on löydetty useita kustannuksia alentavia ratkaisuja tinkimättä korkeasta laatutasosta. Allianssin johtoryhmässä päätökset on tehty yksimielisesti ja kaikkia osapuolia kuullen.

Pormestari Ikonen suhtautuu vakavasti esitetyn kaltaisiin väitteisiin.

– Toivon jatkossa kaikkien osapuolten säilyttävän malttinsa keskustelussa. Virkamiesten ja muiden kaupungin työntekijöiden puolueettomuuteen ja toimintatapoihin kohdistuvat syytökset ovat vakavia, eikä niitä pitäisi esittää kevein perustein. On pidettävä huolta siitä, että hyvää hallintotapaa noudatetaan ja väärinkäytöksiin puututaan heti. Toisaalta työntekijöiden oikeusturvan vuoksi heihin kohdistuvat painostusväitteet on selvitettävä ja väärät väitteet oikaistava .

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.