pintakasittely

Kuvaoikeudet: http://www.tenonvene.fi/

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi pyrkii mahdollistamaan julkisuudessa keskustelua herättäneiden Tenon jokiveneiden käytön jatkossakin. Tällä hetkellä huvivenelaki edellyttää, että lähtökohtaisesti veneillä on oltava CE-merkintä, mutta laki sisältää poikkeuksen, joka koskee ns. historiallisia veneitä.

Historiallisilta veneiltä edellytetään, että malli on suunniteltu ennen vuotta 1950, se on alkuperäinen tai sellainen yksittäinen jäljennös, joka on rakennettu pääasiassa alkuperäisistä materiaaleista ja että siinä on valmistajan merkintä. Mikäli Tenon jokiveneet täyttävät nämä lain edellytykset, ei niiltä vaadita CE-merkintää.

Trafin  tarkoituksena on, että Tenon jokiveneitä voidaan jatkossakin käyttää. Yhtenä vaihtoehtona olisi rajata Tenon jokiveneet ja niiden kaltaiset veneet vuokraveneitä koskevan lainsäädännön ulkopuolelle.

Trafi on tavannut asiassa saamelaiskäräjien edustajia, joiden kanssa asiasta on neuvoteltu hyvässä hengessä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.