brax_net_7459

Vihreiden kansanedustaja Tuija Brax

Oikeuskansleri on tänään julkaissut päätöksensä ns. Himas-gatesta ja todennut, että hyvän hallintotavan mukaan kyseinen tutkimus olisi ollut syytä kilpailuttaa.

Pidän kanslerin päätöstä perusteltuna ja se vastaa myös omaa näkemystäni. Ilmaisin kantani mm. eduskunnan täysitunnossa, kun eduskunta kesän viimeisessä istunnossa käsitteli pääministeri Kataisesta tehtyä ministerivastuu-asiaa. Tuossa keskustelussa kokoomuksen edustaja Zyskowicz esitti käsityksenään, ettei koko tutkimusta olisi kuulunut kilpailuttaa. Vastasin hänelle olevani toista mieltä, ja nyt oikeuskanslerikin on päätynyt tulkitsemaan asian samoin.

Julkisuudessa on eräissä pikakommenteissa on annettu ymmärtää, että oikeuskanslerin tänään antama päätös ja perustuslakivaliokunnan kesäinen päätös, jossa todettiin, ettei pääministeri Katainen ole rikkonut ministerivastuulakia, olisivat keskenään ristiriidassa. Näin ei kuitenkaan ole. Ministerivastuu on tyystin eri asia kuin se, mitä ministereille asian esitelleiden virkamiesten olisi pitänyt tietää, saati miten asioita on jatkossa tulkittava ja luettava.

Perustuslakivaliokunta ei kesällä todennut, ettei tutkimushanketta olisi tarvinnut kilpailuttaa. Sen sijaan se totesi, ettei pääministerin toimista löytynyt ministerivastuulain tarkoittamaa erittäin korkean kynnyksen takana olevaa rikettä. Päätös oli yksimielinen, ja se perustui myös hyvin selkeisiin saman suuntaisiin asiantuntija-arvioihin.

Hieman mutkia oikaisten voi sanoa, että pääministerin pitää voida luottaa virkavastuulla tehtyihin esittelyihin. Siitä, että tutkimus olisi oikeuskanslerin päätöksen mukaan tullut kilpailuttaa, ei seuraa, että pääministerin olisi pitänyt kaikkien työkiireidensä keskellä osata epäillä virkamiesvalmistelun asianmukaisuutta.

Vastaisen varalle tästä kaikesta on otettava oppia.  Mitään ongelmaa ei olisi koskaan syntynyt, jos pääministerin haluaman tutkimuksen rahoitus olisi tuotu avoimesti eduskuntaan lisäbudjettina ja tutkimuksen tekijät olisi kilpailutettu.

Oikeuskanslerin päätös tuo varmasti myös selkeyden tiedeyhteisön sisälle. Vastakin on niin, että kun veronmaksajien rahoilla rahoitetaan esim. Suomen Akatemian kautta tutkimusta, kaikki tutkijat arvioidaan ansioillaan eikä ohituskaistoja suosikeille saa olla.

Lue myös: Oikeuskansleri Jaakko Jonkka: Hyvä hallinto ei toteutunut niin kutsutussa Himas-asiassa

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.