Kotkassa sijaitsevalta kansallispuistoalueelta löytyi 4.9.2013 merestä kuollut selkälokki. Selkälokista löydettiin selviä merkkejä ampumisesta.
Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikkö on aloittanut epäillystä luonnonsuojelurikoksesta / tapauksesta esitutkinnan.
Merivartiosto haluaa muistuttaa, että uhanalaisten eläimien ja kasvien tuhoaminen on rangaistava teko, josta määrätään sakkoja. Tämän lisäksi Ympäristöministeriö on määrittänyt uhanalaisille eläimille ja kasveille arvon, joka tuhoajan pitää korvata valtiolle. Ympäristöministeriön vahvistaman luonnonsuojelulain (1096/1996) 59§:n nojalla ohjeellinen arvo rauhoitetulle selkälokille on 757€.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.