Lokakuussa 2012 kunta-alalla työskenteli 437 000 palkansaajaa. Henkilöstömäärä väheni 4 500 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Samaan aikaan henkilöstön määrä lisääntyi erityisesti sosiaali- ja terveysalalla.

KT Kuntatyönantajien ennusteen mukaan henkilöstömäärä jatkaa laskuaan lähivuosina. Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa arvioidaan työskentelevän 428 000 henkilöä.

Lokakuussa 2012 kunta-alalla työskentelevistä oli kuukausipalkkaisia 426 000 ja 11 000 tuntipalkkaista.  Palkattomalla virkavapaalla, työlomalla tms. oli tämän lisäksi 30 000 henkilöä. Tiedot ovat Tilastokeskuksen Kuntasektorin palkkatilastosta lokakuulta 2012.

Kunta-alan henkilöstöstä 77 % työskenteli vakinaisessa palvelussuhteessa. Vakinaisen henkilöstön määrä on kasvanut koko 2000-luvun. Vuodesta 2011 vuoteen 2012 vakinaisen henkilöstön määrä kasvoi 500 henkilöllä. Määräaikaisten määrä väheni 4 000 henkilöllä ja työllistettyjen määrä tuhannella henkilöllä.

Kokonaisansiot keskimäärin 3 015 euroa kuukaudessa

Kuukausipalkkaisten kokonaisansiot olivat Tilastokuskuksen tilaston mukaan kunta-alalla lokakuussa 2012 keskimäärin 3 015 euroa kuukaudessa. Lokakuusta 2011 lokakuuhun 2012 kokonaisansiot nousivat keskimäärin 2,5 %.

Henkilöstöstä lähes kolme neljästä työskenteli kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piirissä. Lokakuussa 2012 sopimusalan kokonaisansio (keskimääräinen kokonaisansio lisineen) oli 2 657 euroa kuukaudessa. Sopimuksen suurimpia ammattiryhmiä ovat terveydenhuollon hoitohenkilöstö sekä päivähoidon ja sosiaalialan henkilöstö.

Opetusalan sopimuksen piirissä ovat mm. peruskoulun, lukion, ammatillisten oppilaitosten sekä ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstö. Sopimusalan kokonaisansio oli 3 732 euroa kuukaudessa.

Teknisten sopimuksen piirissä ovat mm. palo- ja pelastustoimen, kiinteistöhuollon ja rakennustekninen henkilöstö. Sopimusalan kokonaisansio oli 3 076 euroa kuukaudessa.

Lääkärisopimukseen kuuluvat kunnallisten sairaaloiden ja terveyskeskusten lääkärit ja hammaslääkärit sekä kuntien eläinlääkärit. Lääkärien keskimääräinen kokonaisansio oli 7 183 euroa kuukaudessa.

Tuntipalkkaisten kokonaiskeskituntiansio oli 14,16 euroa kuukaudessa. Tyypillisiä tuntipalkkaisia ammattiryhmiä ovat mm. kirvesmiehet, putkiasentajat sekä puistotyöntekijät.

Tuoreet tilastotiedot kunta-alan palkoista ja henkilöstöstä löydät KT Kuntatyönantajien sivuilta www.kt.fi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.