1cf4167e9374fc82aa7eeb17c94e358dc15be9a2

Suomen valtiollisesta itsenäistymisestä tulee vuonna 2017 kuluneeksi 100 vuotta. Valtioneuvoston kanslia on asettanut projektin, jonka tavoitteena on synnyttää mukaansa tempaava ja kiinnostava 100-vuotisjuhlavuosi. Projekti pyrkii lisäämään yhteistä ymmärrystä Suomen valtiollisesta itsenäistymisestä ja kansakunnan kehityksestä, Suomen ja suomalaisuuden merkityksestä nykypäivänä, sekä kansakunnan tulevaisuuden haasteista ja uudesta suunnasta.

Juhlavuosi korostaa suomalaista kansanvaltaisuutta, ihmisarvon loukkaamattomuutta, yksilön vapautta ja oikeuksia sekä edistää oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta yhteiskunnassa. Juhlavuoden tavoitteena on myös välittää tietoa, edistää oppimista ja luoda edellytyksiä sitouttavalle keskustelulle niistä keskeisistä arvoista ja periaatteista, joille suomalainen moniarvoinen kansanvalta rakentuu.

Juhlavuoden projektin valtuuskunnan puheenjohtaja on pääministeri Jyrki Katainen ja varapuheenjohtaja valtiovarainministeri Jutta Urpilainen. Valtuuskuntaan kuuluu yli kuusikymmentä yhteiskunnan eri alojen edustajaa.

Valtuuskunta päättää juhlavuoden yleisistä linjauksista. Sen sihteerinä toimii projektin pääsihteeri, joka valmistelee asiat juhlavuoden hallitukselle ja toimii juhlavuoden päätuottajana.

Valtioneuvoston kanslia tulee asettamaan erikseen projektin hallituksen, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen tehtävänä on valmistella juhlavuoden ohjelmajulistus, jossa esitetään juhlavuoden keskeisimmät tavoitteet, periaatteet, teemat ja toteutusmuodot sekä suunnitella juhlaohjelmisto. Hallitus myös suunnittelee ja sovittaa yhteen juhlavuoden viralliset tapahtumat ja vastaa juhlavuoden toimeenpanosta ja toimeenpanon ohjauksesta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.