220px-Tampere.vaakuna.svg

Tampereen kaupunginhallitus käsitteli suunnittelukokouksessaan maanantaina 9.9.2013 vuoden 2014 talousarviota. Tampereen taloudelliset näkymät ovat heikentyneet hallituksen toteuttamien valtionosuusleikkausten vuoksi.

Viime kevään kehysvalmistelussa toimintayksiköiden esityksiä karsittiin 15 miljoonaa euroa ja lisäksi kaupungin johtoryhmän kehysseminaarissa vielä toiset 15 miljoonaa euroa. Huolimatta menoesitysten karsinnasta kaupunginhallituksen päättämässä kehyksessä tilikauden tulos jäi 34,9 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Karsitut nettoinvestoinnit olivat kehyksessä 187,6 miljoonaa euroa ja lainamäärää varauduttiin kasvattamaan 140 miljoonalla eurolla.

Keskeinen syy heikkoon taloudelliseen tilanteeseen on hallituksen toteuttamat valtionosuusleikkaukset. Talousarviokehyksen hyväksymisen jälkeen esille tulleita ja kehystä heikentäviä tekijöitä ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja toimeentulotuen arvioitua suuremmat rahoitustarpeet sekä kunnallisverotuloarvion pieneneminen kevään arvioista. Nämä muutokset heikentävät kehyksessä ollutta alijäämää lisää noin 25 miljoonalla eurolla, minkä jälkeen alijäämä kasvaa noin 60 miljoonaan euroon.

– Valtionosuusleikkausten vuoksi Tampereelta jää saamatta nykyisten hyvinvointipalvelujen järjestämiseen tarkoitettua rahoitusta ensi vuonna 45 miljoonaa euroa ja vuonna 2017 menetykset nousevat jo 58 miljoonaan euroon. Kun otetaan lisäksi huomioon yritysten maksamien yhteisöverojen väheneminen noin 20 miljoonalla eurolla vuoden 2011 tasosta ja kuntien yhä jatkuva velvoitteiden kasvu, on Tampereen taloudellinen tilanne kestämätön, taloussuunnittelupäällikkö Jukka Männikkö toteaa.

Talousarviokehys valmisteltiin nykyisten tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien tasolle. Kehyspäätöksen mukaan toimintatuloihin tulee tehdä kustannuskehityksen ja inflaation edellyttämät tarkistukset. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksuasetuksen mahdolliset muutokset tulee toteuttaa.

Kaupunginhallitus edellytti kehyspäätöksessään, että kaupungin toimintayksiköiden tulee talousarviovalmistelussa jatkaa talouden tasapainottamistoimenpiteiden ja toimintayksiköiden tulee esittää tarvittavia toimenpiteitä kehykseen pääsemiseksi. Kaikkien toimintayksiköiden tulee talousarviovalmistelussaan priorisoida ja karsia lisäystarpeita, tehdä palvelujen rakennemuutoksia ja etsiä säästöjä olemassa olevasta toiminnasta.

Talousarviovalmistelussa talouden tasapainottamiseksi on tulojen lisäämiseksi käytettävissä tarvittaessa esimerkiksi tuloveroprosentin korotus, mikä lisäisi tuloja korotuksen määrästä riippuen 9–35 miljoonaa euroa. Lisäksi tuloja voitaisiin lisätä kiinteistöveroprosenttien korotuksella ja kaikkien kaupungin päätettävissä olevien maksujen ja taksojen ylimääräisellä 2 prosentin korotuksella. Kiinteistöverotuksessa 0,05 prosenttiyksikön korotus kaikkiin veroprosentteihin, yleishyödyllisten yhteisöjen verovapauden poisto ja rakentamattomien rakennuspaikkojen kiinteistöverottaminen lisäisi tuloja yhteensä 5–6 miljoonaa euroa.

Tulopuolen vahvistamisen lisäksi on välttämätöntä puuttua myös toimintamenoihin. Toimintamenojen tarkastelussa on tähdättävä sekä pidemmän aikavälin rakenteellisiin muutoksiin että nopeasti toteutettaviin säästöihin. Tällöin on tarkasteltava kaupungin tarjoamien palvelujen määrää, laatua ja palveluverkkoa, joista suurin osa kaupungin menoista muodostuu. Talouden tasapainon kannalta on tärkeää hyödyntää eläköitymisen suomia mahdollisuuksia tehokkaasti ja vähentää henkilöstömäärää luonnollisen poistuman kautta.

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen julkistaa talousarvioehdotuksensa 28.10.2013. Tällöin se myös esitellään kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Kaupunginhallituksen käsittely on 4.11.2013. Kaupunginvaltuusto päättää ensi vuoden talousarviosta 18.11.2013.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.