www.vm

Tänään julkaistu arviointiraportti ”Työvoitto – Haastavan ajan hallinnonuudistus” toteaa, että uusi aluehallinto on saatu nopeasti toimintakykyiseksi. Kehitystyö on kuitenkin vielä kesken. Tutkimus on tehty Tampereen yliopiston johtamistieteiden laitoksella.

Aluehallinnon uudistamishankkeen (ALKU) tuloksena syntyi kolme ja puoli vuotta sitten kuusi aluehallintovirastoa (AVI) ja viisitoista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta (ELY).

Hankkeen toteutumista arvioinut raportti toteaa, että uusi aluehallinto saatu toimintakykyiseksi osin nopeammassakin aikataulussa kuin mihin ohjaavissa ministeriöissä ja valmistelijoiden keskuudessa varauduttiin.

Muutosten keskellä aluehallintoviranomaisten palveluprosesseja on virtaviivaistettu, henkilöstöä käytetään yhä enemmän ristiin virastojen välillä ja henkilöstökierto on virastojen sisällä lisääntynyt. Tehtäviä on myös priorisoitu uudelleen.

Sekä aluehallintovirastojen että ELY-keskusten palvelukykyisyys on pystytty säilyttämään melko hyvällä tasolla, kun mittarina käytetään ulkoista palvelukykyä koskevia tarkasteluja ja asiakaspalautetta.

Lisätyötä tarvitaan vielä

Raportti kuitenkin arvioi, että lisätyötä tarvitaan tuloksellisen aluehallinnon toimintakyvyn varmistamiseksi. Tutkijoiden mukaan muun muassa ohjausjärjestelmiä tulisi selkiyttää ja yksinkertaistaa.

Tutkijoiden mukaan näkyy, että uudistusta on tehty suurten taloudellisten muutosten keskellä. Se on aiheuttanut julkiselle taloudelle ja julkishallinnolle monenlaisia sopeutumistarpeita.

Aluehallintouudistus on koskenut välittömästi lähes kuutta tuhatta aluehallinnossa työskentelevää henkilöä – kyseessä on siis merkitykseltään ja mittavuudeltaan merkittävä hallinnon uudistus, joidenkin arvioiden mukaan ”itsenäisyyden ajan suurin”.

Raportti on luettavissa verkkosivuilla: http://vm.fi/julkaisut

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.