26135625463

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen esittää hyvitystä potilaan itsemääräämisoikeuden loukkaamisesta.

Kyse on tapauksesta, jossa vaikean sairauden takia avutonta potilasta oli vastoin hänen tahtoaan ruokittu tiputuksella ja hänelle oli annettu peräruiske.

Lisäksi osastonhoitaja oli tarkastanut kantelijan ihon tämän kiellosta huolimatta ulkopuolisten läsnä ollessa. Potilasta oli hoidettu hänen kotonaan.

Oikeusasiamiehen päätöksen mukaan toimenpiteillä loukattiin potilaan henkilökohtaisen koskemattomuuden ja yksityiselämän suojaa, jotka on turvattu perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksessa.

Tämän vuoksi oikeusasiamies Jääskeläinen esittää, että terveydenhuollon kuntayhtymä hyvittää kantelijalle häneen kohdistetut loukkaukset.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.