983586_10200614828391555_1361183572_n

Kuvaaja: Pia Kuhanen

Lounais-Suomen aluehallintovirasto tarkasti heinäkuussa Varsinais-Suomen tori- ja suoramyyntikauppiaiden mittaamisvälineitä ja hintamerkintöjä. Tarkastusten kohteena oli 23 suoramyyntitilaa, kauppakeskusten ulkopuolella olevia marja- ja vihannesmyyjiä sekä Turun ja Salon torit. Lisäksi tarkastettiin tarkastusmatkan varrelle osuneiden kesäaikana vihanneksia, marjoja ja kaloja myyvien tienvarsikauppiaiden toiminta. Virasto joutui puuttumaan sekä mittauslaitteiden että hintatietojen puutteellisuuksiin. 

Reilusti yli puolet tarkastetuista vaaoista ei täyttänyt mittauslaitelain vaatimuksia

Kesällä torikauppa ja suoramyynti tienvarsilla ja viljelystiloilta kävi vilkkaana. Tuotteen oikean määrän ja oikean hinnan määrittämiseksi käytetään mittaamisvälineitä, joiden on oltava säännösten mukaisia. Vaa’at ja punnukset on varmennettava kolmen vuoden välein. Aluehallintovirasto tarkasti 163 vaakaa, joista 105 vaakaa (64 %) ei täyttänyt mittauslaitelain vaatimuksia. Vaaoista 82 määräaikaisvarmennus oli hoitamatta, 5 vaakaa oli kokonaan varmentamatta, 17 vaakaa oli varmennuskelvotonta ja yksi vaaka oli vioittunut.

Torikauppa ja siihen verrattavissa oleva myynti poikkeaa normaalista kaupan elintarvikemyynnistä, sillä vain tori- ja siihen verrattavassa kaupassa saadaan käyttää kiinteän tavaran, kuten perunoiden, marjojen ja sienien mittaamisessa tilavuusmittoja. Näitä tilavuusmittoja ovat esimerkiksi metalliset marjamitat ja puiset viiden ja kahden litran kapat. Näitä mittaamisvälineitä, joille riittää kertahyväksyntä, tarkastettiin 104 kpl. Vain yksi oli kelvoton mitta.

Tarkastuksissa kävi ilmi, että joissakin myyntipisteissä käytettiin pelkästään rasioita mittaamisvälineenä. Rasiat eivät olleet kelvollisia mittaamisvälineitä, koska niistä puuttuivat vaatimustenmukaisuudesta kertovat merkinnät. Jos marjoja kuitenkin myydään rasioissa, tulee niiden määrä mitata pakatessa laillisella mitalla, esimerkiksi lieriömitalla tai vaa’alla.

Mittaamisvälineen omistaja tai haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, että väline on asianmukaisessa kunnossa. Puntareiden käyttö on nykyisin kielletty kaupankäynnissä. Aluehallintovirasto vaati mittaamisvälineen omistajia varmentamaan välineet tai poistamaan ne käytöstä viimeistään seuraavan marjamyyntikauden alkuun mennessä.

Litra- ja kilohinta pitää ilmoittaa aina

Myytäväksi tarkoitettujen tavaroiden hinnan on oltava ennakolta ostajien nähtävillä. Hintamerkintöjen on oltava riittävän kookkaita, ja ne on sijoitettava näkyvälle paikalle.

Kun myydään pakkaamattomia, ostajan läsnä ollessa mitattavia irtotavaroita, asiakkaan on voitava helposti nähdä tavaran yksikköhinta. Torikaupassa yksikköhinnalla tarkoitetaan pakkaamattomasta tavarasta perittävää kilo- tai litrahintaa.

Niillä kauppiailla, jotka myivät marjoja 5 kg:n laatikoissa tai 4 – 9 dl:n rasioissa, ei kenelläkään ollut yksikköhintaa esillä. Kun kauppiaat myyvät valmiiksi pakattua marjaa asiakkaan on nähtävä pakkauksen myyntihinta sekä sen yksikköhinta.

Esimerkiksi näin:

  • “Vadelmaa 3 €/4 dl:n rasia, 7 €/l”
  • “Mansikkaa 25 €/5 kg:n laatikko, 5 €/kg”

Nippuina myytävistä varhaisvihanneksista (esim. porkkanoista) ja ruukkuvihanneksista voidaan ilmoittaa pelkkä nippuhinta.

Aluehallintovirasto tarkasti 101 myyntipistettä ja opasti ja kehotti melkein jokaista myyjää laittamaan hintamerkinnät kuntoon. Yksikköhintamerkinnöistä huomauksen sai 67 myyjää ja muista hintamerkinnöistä 32 myyjää.

Hintamerkintä- ja mittaamisvälinetarkastuksia tullaan jatkamaan ensi kesänä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.