SPEC FOR VALTIONEUVOSTO: Työministeri Lauri Ihalainen. LEHTIKUVA / Pekka Sakki

Työministeri Lauri Ihalainen Kuva STT-Lehtikuva/valtioneuvoston kanslia

Työministeri Lauri Ihalainen haluaa vauhdittaa erilaisten epäsäännöllisten työsuhteiden epäkohtien korjaamista. Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen mukaan nollatyösopimuksilla työskentelevien oikeuksia tulee vahvistaa lainsäädännöllä.

– Nollasopimukset eivät vastaa työntekijöiden käsitystä reilusta ja oikeudenmukaisesta työelämästä. Erityisen ongelmallista on, jos nollatyösopimuksilla kierretään työsuhdeturvaa tai muita työntekijän oikeuksia, sanoo työministeri Lauri Ihalainen.

Hallitus sopi rakennepoliittisessa ohjelmassaan, että jatketaan kolmikantaista selvitystyötä, joka liittyy nollasopimuksiin, alipalkkauksen epäkohtiin sekä osa-aikaisten mahdollisuuksiin tehdä lisätöitä. Lisäksi työmarkkinajärjestöt sopivat omassa työllisyys- ja kasvusopimuksessaan, että työajan vakiintumiskysymyksiä varten perustetaan kolmikantainen työryhmä.

– Työntekijän oikeudet tulee turvata myös nollatyösopimuksissa. Myös hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa sovittiin, että nollasopimusten epäkohtiin puututaan. Edellytän, että ripeällä aikataululla näihin epäkohtiin puututaan ja tehdään tarvittavat korjausesitykset, toteaa Ihalainen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.