Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän uudistamaan transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annettua lakia.

Suomessa sukupuolen vahvistamisen edellytyksenä transsukupuolisille henkilöille ovat 18 vuoden ikä, Suomen kansalaisuus tai pysyvä asuinkunta Suomessa, lisääntymiskyvyttömyys ja se, että hakija elää omaksi kokemansa sukupuolen roolissa. Laki edellyttää myös, ettei henkilö ole avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Naimattomuusvaatimuksesta voidaan kuitenkin poiketa, jos henkilön puoliso antaa suostumuksensa sukupuolen vahvistamiseen.

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu on kehottanut Suomea poistamaan transsukupuolisia henkilöitä koskevat lisääntymiskyvyttömyys- ja naimattomuusvaatimukset sukupuolen vahvistamisen edellytyksinä.

Nyt asetetun työryhmän tehtävänä on valmistella tarvittavat ehdotukset lainmuutoksista, jotka koskevat näitä vaatimuksia sukupuolen vahvistamisessa. Lisäksi työryhmän on arvioitava mahdolliset muut transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muutostarpeet.

Työryhmässä ovat edustettuina muun muassa kansalaisjärjestöt, ihmisoikeusasiantuntijat, yliopistolliset sairaalat ja viranomaiset. Lisäksi työryhmä kuulee työn kannalta keskeisiä asiantuntijoita ja sidosryhmiä.

Työryhmän toimikausi alkaa 6.9.2013, ja se kestää syyskuun 2014 loppuun saakka.

Liitteet http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6556944&name=DLFE-27406.pdf

Muualla verkossa http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020563

http://web.eduskunta.fi/dman/Document.phx?documentId=vh33512131157549&cmd=download

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.