500px-Tammela.vaakuna.svg

Suomen Kuntaliitto ja Suomen Kylätoiminta ry palkitsivat Tammelan vuoden 2013 kylämyönteisimpänä kuntana. Palkinto luovutettiin onnistuneesta ja hyvin järjestetystä yhteistyöstä yli 20 vuoden ajalta. Yhteistyö pohjautuu kaikkien kylien ja kunnan yhteiseen kyläohjelmaan eli sopimukseen kehittämisen painopisteistä.

Kanta-Hämeessä sijaitsevassa Tammelassa kylät mielletään voimavaraksi, joista kannattaa huolehtia. Vajaan seitsemäntuhannen asukkaan kunnassa on 13 kyläsuunnitelman tehnyttä toiminnallista kylää.

Kunta tukee kyliään monin tavoin. Päävastuu kylien kehittämisen käytännön toimenpiteiden osalta on maaseutuasiamiehellä, mutta tuki näkyy myös avustuksina, pienimuotoisina projektirahoituksina sekä hankerahoituksena. Kunnan budjettiin on vuosittain varattu kyläraha, joka tänä vuonna on noin 10 000 euroa.

Kunta ja kylät puhaltavat yhteen hiileen

Kylät ovat järjestäytyneet kunnan kanssa neuvottelevaksi osapuoleksi, Tammelan Kylät ry:ksi, vuodesta 2008 lähtien. Yhdistys toimii kiinteässä yhteistyössä Tammelan kunnan kanssa.

Kylät ja kunta panostavat yhdessä asukashankintaan: kunta laatii parhaillaan kyläkaavoja yhteistyössä asukkaiden kanssa ja tontteja markkinoidaan yhteisesti tonttipörssin kautta.

Kunnallista vesihuoltoa sekä viemäröintiä kunta on toteuttanut kylien alueella yhdessä vesihuollosta vastaavien vesihuoltoyhtiöiden kanssa. Lähipalvelut toimivat myös kylissä. Vapaa-ajantoimi panostaa viihtyvyyteen ja vapaa-ajan palveluihin kyläyhdistysten ja muiden järjestöjen kanssa.

Kylillä on lisäksi paljon omaa palvelutuotantoa, esim. Teurolla ja Letkulla on palkattu oma kyläavustaja ja omakotiyhdistyksellä on omakotitalkkari. Letkun kylällä on perustettu palveluosuuskunta, joka pyörittää mm. lähikauppaa.

Kylämyönteisyydestä palkittiin kolmannen kerran

Kuntaliitto ja Suomen Kylätoiminta ry myönsivät Kylämyönteisin kunta -palkinnon nyt kolmatta kertaa. Aiemmin tunnustus on luovutettu Rovaniemelle ja Ilomantsille.

Ehdotuksia Vuoden kylämyönteisimmäksi kunnaksi saatiin tänä vuonna yhteensä 10.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.