Tilastokeskuksen Seinäjoen, Tampereen, Turun ja Oulun toimipaikat sulkevat ovensa vuoden 2014 loppuun mennessä.

Seinäjoen, Tampereen ja Turun toimipaikat suljetaan 30.6.2014 ja Oulun toimipaikka 31.12.2014. Alueellisissa toimipaikoissa työskentelee yhteensä 12 henkilöä pääasiassa tietopalvelu- ja viestintätehtävissä, Oulussa 6 henkilöä ja muissa toimipaikoissa 2 kussakin.

Muutoksen taustalla ovat toiminnalliset ja taloudelliset syyt. Tavoitteena ei ole henkilöstömäärän vähentäminen. Aluetoimipaikoissa työskentelevät henkilöt jatkavat nykyisissä tehtävissään, mutta heidän hoitamansa virat sijoitetaan Helsinkiin. Muutokseen sopeutumisen tukemiseksi voimassa on 31.12.2015 asti ulottuva siirtymäkausi, jonka aikana aluetoimipaikkojen henkilöstön osalta Tilastokeskus joustaa etätyömahdollisuuksien, tehtäväjärjestelyjen ja työaikajoustojen suhteen.

Aluetoimistojen tulevaisuutta koskeva päätös ei vaikuta Tilastokeskuksen alueelliseen haastattelutoimintaan, joka työllistää eri puolilla Suomea yhteensä noin 200 tilastohaastattelijaa ja johon haastattelijoiden lisärekrytointi on parhaillaan käynnissä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.