21add1ffa7cdd2c

Vuosaaren satama Kuvaaja: Skyfoto

Tulli järjesti kabotaasiliikennettä koskevan valvontaoperaation 5.–6.9.2013 Vuosaaren satamassa. Operaation aikana tarkastettiin kaikki Vuosaareen saapuvat ja sieltä lähtevät muihin EU-maihin kuin Suomeen rekisteröidyt raskaan kaluston ajoneuvot.

Yhteensä operaatiossa tarkastettiin 21 raskaan kaluston yksikköä. Tulli paljasti kolme epäiltyä luvatonta tavaraliikenteen harjoittamistapausta, jotka on siirretty Tullin rikostutkintaan.

Toisen EU- tai ETA-valtion kuljetusyrityksen kuorma-autolla voidaan suorittaa enintään kolme Suomen sisäistä kuljetusta viikon sisällä Suomeen päättyneen kansainvälisen kuljetuksen kuorman purkamisen jälkeen. Sallittuna ei kuitenkaan pidetä kuljetuksia ajoneuvolla, joka on tehnyt Suomen sisäisessä liikenteessä enemmän kuin kymmenen kuljetusta viimeksi kuluneiden kolmen kuukauden aikana. Tarkemmat säännökset kabotaasiliikenteestä sisältyvät kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annettuun lakiin sekä EU:n tavaraliikennelupa-asetukseen. Mikäli kabotaasikuljetus on säännösten vastainen, Tulli tai poliisi keskeyttää kuljetuksen ja poistaa yksikön tyhjänä maasta. Lisäksi asiassa voidaan aloittaa rikostutkinta.

Helsingin tulli on kuluvan vuoden aikana järjestänyt useita tehostetun valvonnan jaksoja.  Tullin valvontatoimenpiteillä puututaan laittomaan kabotaasiliikenteeseen, mikä on osa Tullin raskaan liikenteen valvontaa ja samalla harmaan talouden torjuntatehtävää. Tulli valvoo kabotaasiliikennettä yhdessä poliisin kanssa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.