Itä-Suomen aluehallintovirasto on 12.9.2013 antanut lausunnon valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportista ja siihen liittyvästä luonnoksesta hallituksen esitykseksi.

Kunnille ei saa aiheutua lisäkustannuksia valtion asiakaspalvelutehtävien hoitamisesta, asiakaspalveluverkoston kattavuuden tulee säilyä nykyisellä tasolla ja asiakaspalveluverkkoa ei tulisi säätää lailla, toteaa Itä-Suomen aluehallintovirasto lausunnossaan julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportista ja siihen liittyvästä luonnoksesta hallituksen esitykseksi.

Itä-Suomen aluehallintovirasto pitää perusteltuna ehdotettua asiakaspalvelun järjestämisvelvoitetta kunnille ja kannattaa Suomeen 164 asiakaspalvelupisteen mallia vaihtoehtona esitetyn 129 asiakaspalvelupisteen sijaan. Asiakaspalvelupisteillä tulisi muodostaa kattava palveluverkosto sinne, missä liikenneyhteydet ovat puutteelliset ja etäisyydet ovat pitkiä.

Lähtökohtana uudistuksessa tulisi olla, että julkisen hallinnon asiakaspalvelu ei saa heikentyä nykyisestä. Kuitenkin pienissä asiakaspalvelupisteissä olisi tarpeen käyttää myös joustavia aukioloaikoja palvelujen turvaamiseksi.

Harvaan asutuilla alueilla, kuten Pohjois-Karjalan maakunnassa, asiakaspalvelupisteitä tulisi säilyttää alueellisen kattavuuden vuoksi, vaikka asiointimäärät olisivatkin vähäisempiä. Suunniteltujen asiakaspalvelupisteiden sijainnissa jotkut kunnat ovat nyt jäämässä katvealueelle. Näistä katvealueista esimerkkinä Heinävesi, joka sijaitsee kaukana kaikista pisteistä. Sitä ei ole esitetty asiakaspalvelupisteeksi, vaikka siellä tällä hetkellä toimii valtion palvelujen yhteispalvelupiste.

Asiointitarpeet muuttuvat jatkuvasti ja kuntarakenneuudistus voi tuoda muutoksia asiointitarpeisiin. Asiakaspalvelupisteiden saavutettavuudessa on tärkeää ottaa huomioon luontaiset asiointisuunnat, ei pelkästään matka vaan myös paikalliset ja alueelliset olosuhteet, eikä palveluverkosta tulisikaan säätää lailla.

Yhteisen asiakaspalvelun kustannusten laskentaperusteissa tulee turvata toimintaan osallistuvien viranomaisten tasapuolinen kohtelu. Kunnille ei saa aiheutua lisäkustannuksia valtion tehtävien hoitamisesta.

Itä-Suomen aluehallintovirastolle sopii aluehallintovirastoille ehdotettu kuntien asiakaspalvelujen järjestämisvelvoitteen laillisuusvalvonta, mutta valvontaan on myös varmistettava riittävät resurssit.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.