Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on perustanut tutkintaryhmän selvittämään Rovaniemellä 6.9. kuolemaan johtanutta LVI-asentajan sähkötapaturmaa. Tutkinnassa selvitetään tapahtumien kulku ja olosuhteet onnettomuuden sattuessa.

Tukesin tutkintaryhmä selvittää myös LVI-asentajan edustaman yrityksen työmenettelyt ja sen, miten yrityksen työntekijät niitä noudattavat. Lisäksi selvitetään, mitkä muut tekijät ovat voineet vaikuttaa onnettomuuteen, ja miten lainsäädäntöä on noudatettu töitä tehdessä.

Tutkintaryhmä etsii myös keinoja, miten vastaavanlaiset onnettomuudet voitaisiin jatkossa välttää. Tutkinnassa tehdään yhteistyötä poliisin ja työsuojeluviranomaisten kanssa. Tutkinnan on tarkoitus valmistua marraskuun loppuun mennessä.

Tukes valvoo Suomessa sähkölaitteistojen turvallisuutta sekä niiden asentamista, käyttöä ja tarkastamista. Tukes myös ylläpitää rekisteriä sähköurakoitsijoista ja huolehtii turvallisuustutkintojen järjestämisestä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.