wzisojmogajphdy6feu7

Suomen Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtaja Yrjö Suhonen

SPJL ei hyväksy laittomuutta – ei salaisten rekisterien tietojen vuotamista julkisuuteen, ei rekisterien käyttöä muuhun kuin säädöksissä määriteltyihin tarkoituksiin eikä ihmisten merkitsemistä rekistereihin vastoin rekisterinpitoa koskevaa lainsäädäntöä. Yksittäisten poliisimiesten osoittaminen sormella ei kuitenkaan ratkaise rekistereihin ja tietovuotoihin liittyvä ongelmia, sanoo Suomen Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtaja Yrjö Suhonen.

– Elämme eräänlaista leaks-hysteriaa. Joka päivä voimme lukea laajoista tietovuodoista eri puolilla maailmaa. Suomalaisen poliisimiehen ei pidä lähteä tähän villitykseen mukaan, Suhonen muistuttaa.

– Jokaisen pitää kohdallaan miettiä, onko minulla todellakin oikeus siihen tietoon, jota olen rekisteristä hakemassa. Vielä tarkemmin tulee harkita sitä, kuuluuko asiasta kertominen ja tiedottaminen minulle. Jos jommankumman kysymyksen kohdalla tuntee epävarmuutta, kannattaa mieluummin perääntyä kuin edetä.

Suhonen korostaa, että poliisihallinnon pitää kantaa vastuuta tietovuotojen ennaltaehkäisystä ja reksiteriensä asianmukaisuudesta.

– Poliisin rekisterit ja tiedostot on rakennettava ja niitä on ylläpidettävä noudattaen lainsäädäntöä ja määräyksiä. Rekisterin ylläpitäjän velvollisuutena on huolehtia siitä, että rekistereissä ei ole sinne kuulumattomia tietoja.

– Poliisin rekistereissä olevien tietojen vuotaminen ulkopuolisille on ehdottoman tuomittavaa. Tietovuotoja pitää ennalta estää muun muassa salausjärjestelmiä käyttäen niin, että tiedot ovat vain niiden käytettävissä, jotka niitä välttämättä työssään tarvitsevat.

– Oikea-aikaisella salauksella olisi muun muassa Mika Myllylän tietojen laajamittainen tarkastelu voitu estää ja välttyä laajalta esitutkinta- ja oikeudenkäyntiprosessilta, Suhonen toteaa.

Hän muistuttaa, että poliisin reksitereissä on tietoa, joka on tarpeen poliisin osaamisen kehittämiseksi. Rikostorjunnan näkökulmasta on ajoittain tarve tutkia myös muita kuin juuri käsillä olevaan tapaukseen liittyviä rekisterejä. Poliisihallinnon on mahdollistettava tämä toiminta. Raja uteliaisuuden ja rekisterien työkäytön välillä on oltava selvä kaikille.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.