Pohjanmaan käräjäoikeus katsoo 12.9.2013 antamassaan tuomiossa, että Vaasan kaupungin, Vaasan talotoimen, rakennustyömaan vastaava työn-johtaja ei ollut huolehtinut siitä, että rakennuttajan toimesta pystytetyt telineet olivat turvallisia käyttää. Työtä tehtiin noin 10 metrin korkeudessa, suojellun rakennuksen katolla syksyllä 2010. Urakkakilpailun oli voittanut yritys, jonka työntekijä menehtyi pudotessaan telineeltä.

Käräjäoikeus toteaa riidattomaksi sen, että kadunpuoleisen telineen ylimmällä tasolla oli 204 cm x 58 cm suuruinen porrasaukko, johon ei ollut asennettu kaidetta tai jalkalistaa. Toiseksi ylimmällä tasolla puuttui portaiden kohdalla sivukaiteesta välijohde. Menehtynyt putosi aukosta seuraavalle tasolle, josta hän luisui telineen päädyn kautta 8,5 metriä alas katuun.

Käräjäoikeudessa käsiteltiin sitä, oliko työnjohtaja riittävästä tarkkaillut ja valvonut toimintoja, työturvallisuutta ja työtapoja. Käräjäoikeus päätyi siihen, että työtapoja oli muutettu hänen tietämättään, eikä hänen syykseen sen vuoksi luettu edellä mainittua. Työnjohtaja kertoi iltapäivällä pidetyssä aloituskokouksessa sovitun, että työtä tehtäisiin valjaista ylhäältä käsin, mutta tosiasiassa työtä oli heti seuraavana aamuna tapaturman sattuessa tehty telineitä. Telineitä ei puolustuksen mukaan ollut tarkoitettu työskentelytasoiksi vaan ylimääräiseksi suojaksi ja hätäpoistumistieksi. Käräjäoikeus toteaa tuomiossaan, että telineet olivat säännösten vastaiset, eikä sillä ollut merkitystä, oliko menehtynyt telineellä tekemässä työtä vai hätätilanteen vuoksi poistumassa.

Käräjäoikeudessa otettiin myös vastaan todistelua Vaasan kaupungin laa-jasta työsuojeluorganisaatiosta. Koska rakennustelineet olivat määräysten vastaiset ja hengenvaaralliset, käräjäoikeus katsoo, että kaupungin toiminnassa on syyllistytty työturvallisuusrikokseen. Käräjäoikeus piti kuitenkin Vaasan kaupungin menettelyä lievänä ja tuomitsi sille 3000 euron suuruisen yhteisösakon.

Työnjohtaja tuomittiin työturvallisuusrikoksesta ja kuolemantuottamuksesta 30 päiväsakkoon.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.