DSC02688

Kuvituskuvaa Kotkan Suulisniemestä. Kuvaaja Kerttu Vali/ Victoria Media

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen JR-Omaisuusryhmä järjesti 22.8.2013 yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa seminaarin, jonka tavoite oli venevarkauksien ennalta ehkäiseminen ja rikosten selvittämisen edistäminen. Seminaari pidettiin Espoon pääpoliisiasemalla ja siihen osallistui poliisin ohella vakuutusyhtiöiden, venesatamien, veneily-yritysten ja turva-alan edustajia.

Seminaarissa esiteltiin muun muassa veneiden uutta tekniikkaa, ajonestojärjestelmiä, lukkoja ja ketjuja rikoksien ennalta estämiseksi sekä omaisuuteen asennettavia ja kansalaisten käyttöön saatavia paikannusjärjestelmiä ja -palveluita. Erityisen tärkeänä venerikosten vähentämisessä pidettiin omistajien omia toimenpiteitä. Näitä ovat lukitus, arvo-omaisuuden poistaminen sekä veneen talvisijoitus.

Venerikoksien selvittämistä vaikeuttaa se, että syksy-talviaikaan tapahtuvien rikoksen tapahtuma-ajankohta on usein vaikeasti määriteltävissä. Tekoajankohta saattaa pahimmillaan olla useita kuukausia. Omistajien olisi syytä käydä veneillään riittävän usein. Myös veneilijöiden yhteistyö olisi toivottavaa veneiden valvonnassa. Arvokas omaisuus tulee olla lukittuna ja valmistenumero tiedossa. Lisäksi omaisuudesta on hyvä olla valokuvia muun muassa mahdollista myöhempää rikostiedottamista varten.

Veneilijän muistilista:

          Käy veneelläsi mahdollisimman usein – myös veneilykauden ulkopuolella!

          Tutustu venepaikkasi naapureihin ja sovi heidän kanssaan omaisuuden valvomisesta.

          Keskustele muiden veneomistajien kanssa sataman venesäilytysmahdollisuuksista. Voisiko veneiden sijoittelulla mahdollisesti estää rikoksia?

          Huolehdi veneen ja moottorin kunnollisesta lukituksesta.

          Älä jätä veneeseen arvo-omaisuutta.

          Auraamaton lumi veneen ympärillä haittaa ja estää varkauksia.

          Lukitse perämoottori kiinni veneeseen tai vie se kokonaan pois säilytyskauden ajaksi.  Mikäli mahdollista, älä jätä venettä trailerin päälle.

          Selvitä veneesi rekisterinumero ja perämoottorin sarjanumero. Ilmoita ne venerekisteriin ja vakuutusyhtiöösi. Huolehdi veneesi rekisteröinnistä, lisätiedot alueen maistraatti.

          Ota selvää erilaisista turvamerkinnöistä ja seurantalaitteista.

Vakuutusyhtiöiden edustajat totesivat, että rikosten selviäminen ja omaisuuden takaisinsaanti vähentää lähtökohtaisesti rikosvahingon määrää, joka on vakuutusten ottajien kannalta myönteinen asia. Korvausmeno vaikuttaa aina jollain aikavälillä vakuutusmaksuihin.

Isompien venevarkausrikosten määrä on Espoon alueella vähentynyt viime vuodesta. Vuoden 2013 aikana on pääkaupunkiseudulla otettu kiinni useita ulkomaalaisia henkilöitä, jotka ovat erikoistuneet erityisesti veneisiin ja perämoottoreihin kohdistuneisiin rikoksiin. Poliisin näihin henkilöihin kohdistamat toimenpiteet ovat osaltaan vähentäneet rikosten määrää.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.