Jyväskylän Kangasvuoressa sortui vesitorni 3.11.2012 klo 6.07. Vesitorni sortui, koska sen säilöosan alareunassa ollut suuri rengasmainen palkki jännepunoksineen katkesi. Vesitornin sortumisen myötä erilaisia betonielementtejä lensi maastoon.  Onnettomuudessa ei syntynyt henkilövahinkoja. Paikalle hälytettyjen viranomaisten tehtäväksi jäi onnettomuuspaikan eristäminen ja sen varmistaminen, ettei ketään ollut jäänyt sortuneiden osien alle.

Vesitorni oli rakennettu vuonna 1976 ja sen rakentamisessa oli käytetty jännemenetelmää, jonka pitkäaikaiskestävyydestä ei ollut tietoja. Menetelmässä käytettiin lujista teräksistä koostuvia suuria jälkijännitettyjä jännepunoksia. Onnettomuuden syynä oli teräsbetonisen palkin katkeaminen, joka syntyi viivästyneen vetymurtuman myötä. Vetymurtuma tässä tapauksessa todennäköisesti syntyi, kun jänneteräksiin pääsi ruostumista aiheuttavaa sadevettä.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että ympäristöministeriön ja Liikenneviraston tulisi yhdessä kuntien kanssa kartoittaa vetymurtumalle alttiit rakenteet ja huolehtia, että niiden turvallisuudesta vastaavat tahot tekevät tarvittavat tarkastus- ja korjaustoimet. Perustiedot Suomessa olevista vesitorneista tulisi koota yhteen, mikä mahdollistaisi kohdennetun viestimisen vesitornien asianmukaisesta kunnossapidosta, turvallisuudesta, hyvistä käytännöistä, teknisistä ongelmista ja niiden ratkaisuista.

Jyväskylän Energia: Onnettomuustutkinnan loppuraportti Kangasvuoren vesitornin sortumisesta valmistui

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.